Artikel Grondzaken in de Praktijk

Grondzaken in de Praktijk is het blad op het gebied van de nieuwe Wro en Grondexploitatiewet. In het blad staan de nieuwste ontwikkelingen op een praktijkgerichte manier uitgelegd.

In de uitgave van februari 2012 staat het artikel "Exploitatieplannen 2.0 vraagt om nieuwe informatiebronnen". In dit artikel wordt gewezen op het belang van toegankelijke informatie over praktische ervaringen met exploitatieplannen en dat Planviewer met de exploitatieplannenoverzicht en de Google-achtige zoek mogelijkheden een bron van informatie is.

Lees hier het artikel
De nieuwe omgevingswet.

De nieuwe omgevingswet. Gaat het echt gebeuren op 1 januari 2023? Lees meer »

Stand van zaken Polka

Stand van zaken Polka Lees meer »

Natuurlijk sneller bouwen met subsidie in Gelderland!

Op 5 september 2022 opent de nieuwe tenderregeling “Natuurlijk sneller bouwen”. Hiermee worden bouwbedrijven gestimuleerd om hun productieproces aan t... Lees meer »