Nieuwsbrief november 2012


Beste lezer,

Planviewer is sinds een jaar een BV. Ondanks de lastige tijd heeft Planviewer een goed jaar achter de rug. We hebben mooie opdrachten gehad en veel nieuwe functies ontwikkeld en aan de viewers toegevoegd. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwste ontwikkelingen binnen Planviewer, zoals gebouweninformatie (BAG) en de adressengenerator, maar ook informatie over de gebruikerstoepassingen van de gemeente Nijmegen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Planviewer team


Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Planviewer heeft gekozen voor een abonnement op BAG Extract. De BAG-data staan nu in eigen beheer, zodat ze te gebruiken zijn voor toepassingen in de viewers van Planviewer.

De BAG biedt een overzicht van alle gebouwen in Nederland en een adressenbestand van hoge kwaliteit van heel Nederland. De data worden één keer per maand geactualiseerd. Planviewer gebruikt het adressenbestand voor de zoekfunctionaliteit, zodat gebruikers op adres kunnen zoeken. Gebruikers voeren een straatnaam in en de zoekmachine toont de geselecteerde straat op de kaart.

De BAG is reeds toegepast in de expertviewer voor de gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen. De gebouwen zijn op de kaart gevisualiseerd en de gegevens zijn per gebouw te bekijken. Door de kaartlaag met andere kaartlagen te combineren, zijn eventuele afwijkingen te constateren. De adressen worden voor het aanschrijven van bewoners in het gebied gebruikt. De BAG-data worden in de nabije toekomst verder toegepast in de viewers van onze relaties en op de website van Planviewer. Heeft u nog vragen hierover, neem dan contact op.
Gebouwen


Gemeente Nijmegen werkt papierloos

De gemeente Nijmegen gebruikt Planviewer in het kader van papierloos werken. De bestemmingsplannen die naar de Raad moeten voor de besluitvorming, worden niet meer geprint maar digitaal ingebracht. Hoe de gemeente en de raadsleden dit ervaren, leest u in deze nieuwsbrief.

Voorheen werd het bestemmingsplan voor ieder raadslid geprint. Dit hield in dat het gehele bestemmingsplan, bestaande uit regels, toelichting, bijlage bij regels, bijlage bij toelichting en de verbeelding, werd geprint en dat ieder raadslid een kopie kreeg. Aangezien een gemiddeld bestemmingsplan uit circa 250 pagina’s bestaat, maal het aantal raadsleden, kostte dit heel veel papier.

Een groot nadeel van een bestemmingsplan op papier is dat het maar een plaatje is op A4-papier. Wat dus niet veel overzicht geeft bij grote projecten. Dhr. Sorkhabi, RO-coördinator en senior tekenaar van de gemeente Nijmegen, geeft aan dat het niet alleen papier scheelt, maar ook heel veel tijd. De raadsleden van de gemeente Nijmegen ontvangen een digitale uitnodiging vanuit Planviewer om de stukken te bekijken in een afgeschermde omgeving van de Planviewer-website. Het afgeschermde deel is beveiligd en alleen genodigden kunnen het bestemmingsplan bekijken.

Suzanne Huisman van Planviewer heeft dhr. Boekhorst van GroenLinks en dhr. Van Elferen van D66 geïnterviewd over hun ervaringen met digitale bestemmingsplannen. Beide raadsleden ervaren het digitaal beoordelen van bestemmingsplannen als zeer positief. Naast de voordelen van papierloos werken, geeft dhr. Boekhorst aan dat het fijn is om altijd alle zaken (kaarten, voorschriften, inspraakreacties, etc.) bij de hand te hebben. Je kunt makkelijk zoeken op trefwoorden of naar een specifiek onderdeel springen in het document. ‘Het is makkelijk werkbaar’, aldus dhr. Boekhorst. Dhr. Van Elferen geeft aan dat digitale plankaarten sneller de gewenste informatie bieden, doordat de gebruiker zelf kiest welke informatie (uit de planvoorschiften) hij wil oproepen.

Wilt u meer weten over de inzet van Planviewer bij papierloos werken, neem dan contact op.


Gebiedscommunicatie, de adressen

Gemeenten en projectontwikkelaars besteden veel tijd en geld om de burgers te betrekken bij de ontwikkelingen in een gebied. Ze schakelen adviesbureaus in en die zetten campagnes in om de betrokkenen te informeren. Maar wie zijn nou die betrokkenen? De bewoners of de eigenaren? Hoe weet je nu of je iedereen bereikt in het gebied? Waar wonen zij en waar haal je de adressen vandaan? Planviewer heeft hier een oplossing voor: de adresgenerator.

De adresgenerator combineert meerdere databronnen om zo een totaaloverzicht te geven van de bewoners en de eigenaren van panden binnen een gebied. De adresgenerator maakt het mogelijk om precies de adressen te leveren die binnen het gebied vallen. Met enkele klikken op de kaart selecteert u een gebied. Alleen de adressen binnen dat gebied komen in beeld. U hoeft dus niet het hele dorp of de hele wijk of straat uit te nodigen. U kunt op het huis nauwkeurig uw gebied selecteren.

De adresgenerator kan in iedere viewer van Planviewer worden toegepast. De adressen zijn compleet en actueel. Wilt u ook snel over actuele adresbestanden kunnen beschikken? Neem dan contact op met Planviewer.
Adressengenerator

MRO 2012

Het is zover, de eerste gemeentes zijn overgestapt op de RO Standaarden 2012. Albrandswaard was de eerste en daarna volgden al snel Woensdrecht, Renswoude, Liesveld, Heeze-Leende en Elburg. Planviewer heeft de wijzigingen overgenomen. Gemeenten hebben tot 1 juli 2013 de tijd om over te stappen op de RO Standaarden 2012. Iedere keer als een gemeente overstapt, neemt Planviewer de overstap over. Wat er precies is veranderd, leest u hieronder.

Het grote verschil is de dossiervorming. Bij het opstellen van het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met verschillende wet- en regelgeving, maar ook met andere ruimtelijke besluiten die invloed op het bestemmingsplan uitoefenen. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kunnen er juist door dit bestemmingsplan ook andere ruimtelijke plannen worden opgesteld. Zo volgt het exploitatieplan bijvoorbeeld dezelfde procedure als het bestemmingsplan. Zij worden gelijktijdig vastgesteld. Gerechtelijke uitspraak volgt echter nadat een bestemmingsplan is vastgesteld en beroep is aangetekend. De ruimtelijke plannen komen tezamen in een dossier en dit dossier krijgt een status. Het bestemmingsplan kan daardoor bijvoorbeeld deels onherroepelijk in werking treden. De dossierstatus geeft de actuele status weer. De raadpleger kan de samenhang tussen de plannen op een locatie inzien en heeft zo snel inzicht in de status.

Natuurlijk zijn er nog meer wijzigingen. Wilt u weten wat er allemaal verandert, dan kunt u dat lezen op de site van Geonovum.

IMRO 2012

Planviewer 1 jaar

Planviewer BV bestaat 1 jaar en wij zijn trots op wat wij bereikt hebben. Zoekt u in Google naar een bestemmingsplan of exploitatieplan, dan hebt u grote kans dat u Planviewer op de eerste pagina van de zoekresultaten tegenkomt. Het doel van onze website is om hét startpunt te zijn voor het raadplegen van ruimtelijke plannen. Dat we goed op weg zijn met het bereiken van dit doel, kunnen we opmaken uit de reacties van de gebruikers, uit het gebruik van onze website en onze ranking in Google.

Het aantal bezoekers per dag stijgt nog steeds. De bezoekers zijn zowel particulieren als mensen uit het bedrijfsleven, maar ook publieke organen maken gebruik van onze website. Het aantal bezoekers bij bestemmingsplannen is hoger dan bij exploitatieplannen. Het aanbieden van ruimtelijke plannen is een service, hier zit geen verdienmodel op. Het bestaansrecht van Planviewer ligt in het aanbieden van viewers en uploadaccounts.

Het kernproduct van Planviewer zijn de viewers. Op dit moment hebben wij 22 viewers draaien, vier externe viewers en negentien expertviewers. De expertviewers zijn afgeschermde viewers dus niet te bekijken zonder autoristatie. De externe viewers zijn te bekijken op:
Gemeente Smallingerland
Rogeo BV
Gemeente Sint Michielsgestel
Next Vastgoed BV
Een ander product van Planviewer is de uploadaccount voor het bekijken van bestemmingsplannen in concept, dus bestemmingsplannen die nog niet gepubliceerd zijn. Op dit moment hebben 25 personen een uploadaccount.

Planviewer is ook te vinden op social media. Planviewer heeft 2 instructiefilms op Youtube, namelijk een demofilm hoe een bestemmingsplan te bekijken en hoe een bestemmingsplan te uploaden om deze te bekijken. Facebook- , een Twitter- en een linkedIn- account. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op.
Wilt u zich aanmelden voor de Planviewer nieuwsbrief? Volg dan deze link en vul het formulier in. U zult vervolgens in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen.
 

De nieuwe omgevingswet.

De nieuwe omgevingswet. Gaat het echt gebeuren op 1 januari 2023? Lees meer »

Stand van zaken Polka

Stand van zaken Polka Lees meer »

Natuurlijk sneller bouwen met subsidie in Gelderland!

Op 5 september 2022 opent de nieuwe tenderregeling “Natuurlijk sneller bouwen”. Hiermee worden bouwbedrijven gestimuleerd om hun productieproces aan t... Lees meer »