Nieuwsbrief oktober 2013

Datum: 2 okt. 2013


Beste lezer,
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over het 3D-model, de WMS/WFS ruimtelijke plannen, de RO-viewer, gemeentelijke eigendommen en onze nieuwe collega Wiebe Tamminga.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op tel. 088-7006060.

Met vriendelijke groet,
Tjeerd, Rutger, Robin, Wiebe en Suzanne
Het Planviewerteam3D-model (bètaversie)
Werkt u al met 3D-modellen? Planviewer investeert in de toekomst en heeft samen met Interconcept een 3D-model ontwikkeld voor het omzetten van bestaande gebouwen naar een bewerkbaar 3D-model. Test het model op www.planviewer.nl/3dbim.

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de participatie van Planviewer in het innovatiecluster 3D-bestemmingsplannen & BIM van TNO. In aanvulling op dit project heeft Planviewer een project lopen om gebouwen om te zetten naar een 3D-model. Bekijk dit model op www.planviewer.nl/3dbim.

Het 3D-model is nog een bètaversie. Het doel van het model is de ketenintegratie in de bouw te optimaliseren. Architecten kunnen straks het 3D-model van een bestaand gebouw naar het gewenste bestandstype exporteren en in hun eigen tekensoftware invoeren. En later zelfs toetsen aan het bestemmingsplan. Op dit moment onderzoeken wij welke bestandstypen gewenst zijn.

Test het 3D-model op www.planviewer.nl/3dbim en geef aan naar welke bestandstypen u graag wilt exporteren. Deze informatie gebruiken wij voor verdere ontwikkeling van het model.

Wilt u eens verder praten over de mogelijkheden van het 3D-model, bel dan naar 088-7006060 en vraag naar Tjeerd Kooy.
Planningstool: fasering in gebiedsontwikkeling

Hoe houdt u de doorlooptijd en budgetten in de gaten bij gebiedsontwikkeling? Hoeveel tijd bent u daarmee kwijt? Het hele gebied bestaat uit meerdere deelgebieden en in elk deelgebied lopen weer diverse projecten. In welke fase zit een project? Hoe houdt u het overzicht? De Expertviewer van Planviewer helpt u snel aan een actueel antwoord.

Planviewer heeft een planningstool voor toepassing in een Expertviewer. De planningstool is een middel om de doorlooptijd en budgetten van gebiedsontwikkeling te borgen. De tool maakt per deelproject de diverse fases van ontwikkeling naar realisatie inzichtelijk, zowel visueel op kaart, als administratief naast de kaart.

De planningsinformatie is te bewerken. Het is verplicht een reden aan te geven voor een wijziging, zodat er een wijzigingsgeschiedenis wordt opgebouwd. Naast de wijziging en reden, wordt ook bewaard wie de wijzing heeft gemaakt en wanneer. De planningsinformatie is door middel van rapportages op te vragen. De pdf-rapportage bevat de details van het project, twee kaarten ter visualisatie en de doorgevoerde administratieve wijzigingen met reden. De Excel-rapportage bevat de details per project verwerkt in kolommen en rijen.

Wilt u ook meer weten over de planningstool, bel dan 088-7006060.
WMS/WFS ruimtelijke plannen

Wilt u ook ruimtelijke plannen in uw eigen GIS-omgeving raadplegen? Dat kan nu met de webservice (WMS/WFS) van Planviewer. Planviewer gaat verder dan ruimtelijkeplannen.nl. Probeer het nu een maand gratis.

Door de webservice kunt u actuele ruimtelijke plannen raadplegen in combinatie met uw eigen data in uw eigen vertrouwde GIS-omgeving. De WMS bevat ruimtelijke plannen gepubliceerd na 1-1-2010. De bestemmingsplangegevens bestaan uit acht kaartlagen met legenda en data over de bestemmingen, functie, bouwvlak en maatvoering. Daarnaast bevat de WMS gegevens over het plan, zoals de planstatus, de publicatiedatum, het identificatienummer en het type plan.

Met deze dienst kunt u de Planviewer WMS/WFS-dienst opnemen in uw eigen GIS-applicatie of op uw website. Planviewer heeft de mogelijkheid om deze dienst volledig naar uw voorkeuren in te richten. Hierbij kunt u denken aan:


  • Eigen kleurschema's of andere stijlelementen

  • Diverse inperkingen (alleen plannen met status 'Vastgesteld' of 'Onherroepelijk' van een bepaalde gemeente)

  • Eigen, niet-officiële plannen (bijvoorbeeld plannen die nog in besluitvormende fase zijn)

  • Extra coördinatiestelsels


En uiteraard kan Planviewer u ook helpen om al deze informatie in een eigen webbased viewer onder te brengen.

Wilt u ook de ruimtelijke plannen in uw eigen GIS-omgeving? Bel dan 088-7006060.

 Gemeentelijke RO-viewer

Verbeter de service en klantvriendelijkheid voor de inwoners en bedrijven in uw gemeente door een RO-viewer in uw website te integreren. Op Planviewer.nl staat een actuele en stabiele viewer voor het raadplegen van ruimtelijke plannen die dagelijks door veel mensen wordt bezocht. Dit kan ook op de gemeentelijke website!

Laat uw inwoners en bedrijven ook op een gebruiksvriendelijke manier ruimtelijke plannen raadplegen via uw gemeentelijke website. Daarnaast kunnen ze hun plannen ook direct aan het bestemmingsplan toetsen. Dit verlaagt de druk op het klantencontactcentrum en het omgevingsloket.

Actualisatie van de viewer verloopt automatisch op basis van publicaties van de gemeente. Integratie van de RO-viewer in de website is op diverse manieren mogelijk. De methode is afhankelijk van de wensen van de gemeente, de webrichtlijnen en de software van de website. De RO-viewer behoeft geen inzet van de ICT-afdeling. Planviewer zorgt voor de actualisatie, het onderhoud en het beheer.

Wilt u ook geautomatiseerd actuele bestemmingsplannen op uw website, bel dan 088-7006060.
Totaalopgave gemeentelijke eigendommen

Wat denkt u als u als verantwoordelijke medewerker van een gemeente de vraag krijgt om een overzicht te realiseren van alle eigendommen van uw gemeente? Hoe pak ik dat aan? Hoe weet ik of het overzicht compleet en actueel is? Dat zijn vragen die eigenlijk niet voor mogen komen, maar steeds vaker wordt duidelijk dat het voor een gemeente lastig en tijdrovend is om een compleet en actueel overzicht te verkrijgen.

Hoe belangrijk is het om de juiste en complete informatie te hebben bij belangrijke beslissingen en/of ad hoc vraagstukken die meestal supersnel beantwoord moeten worden?

Planviewer heeft samen met ROgeo BV een methode vervaardigd waarbij op basis van door de gemeente te verstrekken vastgoedgegevens een actueel overzicht vervaardigd wordt, aangevuld met onder andere BAG-gegevens, uitsplitsing naar type vastgoed en detailgegevens van het object.

De gegevens worden niet alleen in een zogenaamd tekstbestand geleverd, maar ook in een GIS-bestand. Alle gegevens van gemeentelijke eigendommen staan dus zowel in een administratief- als in een kaartbestand. En u bent verzekerd van een volledige en actuele opgave. Bel voor meer informatie naar 088-7006000.


Nieuwe medewerker Wiebe Tamminga

Een tijdje geleden heeft Planviewer versterking gekregen van een accountmanager op het gebied van vastgoed. Inmiddels is het een paar maanden later en heeft Wiebe zich behoorlijk ingewerkt in de materie en klantenwereld van Planviewer. Hij stelt zich graag aan u voor:

Mijn naam is Wiebe Tamminga, ik ben 54 jaar, getrouwd en heb twee kinderen (22 en 25). Ik woon in de prachtige plaats Apeldoorn en kan daar echt ontspannen door de hardloopschoenen aan te trekken en een paar kilometer door het bos te hollen. Recreatief fietsen is ook een hobby en vergeet ook niet de klussen in en rondom het huis. Ik heb ook een beetje een passie voor hout zoals u kunt zien. Genietend van een etentje buiten de deur met een goed glas wijn maakt het helemaal af.

Ik loop ondertussen al heel wat jaren mee in de wereld van het vastgoed. De basis is toch wel gelegd bij het Kadaster, waar ik in diverse functies de klant heb bediend. Door de jaren heen heb ik een groot en breed netwerk opgebouwd. Als een echte relatiebeheerder denk ik continu mee met de klant en daarbij verlies ik het winstoogmerk aan beide zijden niet uit het oog. De verschillende branches die ik als accountmanager bewandeld heb, komen goed van pas bij Planviewer. Met name in de non-overheidsector zijn de producten van Planviewer een welkome aanvulling op het bestaande assortiment. Zeg maar de kers op de taart. Innovativiteit is in een hoge mate aanwezig en een aantal bedrijven hebben het voordeel al geproefd.

Wil je eens verder praten over de mogelijkheden van Planviewer en lekker innovatief bezig zijn? Pak de telefoon en bel 088-7006060. Ik kom graag bij u langs.

Wilt u zich aanmelden voor de Planviewer nieuwsbrief?
Volgt u dan deze link en vul het formulier in.
U zult vervolgens in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen.
 

Planviewer doet de POLKA!

Planviewer OpenLayers Kaart Applicatie (POLKA)

De nieuwe omgevingswet; is het eindelijk zo ver?

De nieuwe Omgevingswet; is het eindelijk zo ver?  Er wordt natuurlijk al een aantal jaar (sinds 2015) gesproken over de nieuwe omgevingswet. H...

Fijne feestdagen en een succesvol 2022!

Fijne feestdagen en een succesvol 2022!