Nieuwsbrief december 2013

Datum: 18 dec. 2013


Beste lezer,

Als eerste wensen wij u prettige kerstdagen en een succesvol 2014.

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar vertellen we meer over ons nieuwste product, de “Planviewer Alert”, wat Pipeline Control BV doet met WMS/WFS ruimtelijke plannen, 3D BIM, ons gebruikersonderzoek en de uitbreiding van “Bestemmingsplankaart Online”.

Planviewer is tussen Kerstmis en Nieuwjaar gewoon bereikbaar.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op tel. 088-7006060.

Met vriendelijke groet,
Tjeerd, Rutger, Robin, Wiebe en Suzanne
Het PlanviewerteamNieuw product: “Planviewer Alert”

Volledig op de hoogte van bestemmingsplanontwikkelingen binnen een gebied? Planviewer heeft een nieuw systeem waarbij u automatisch een e-mail ontvangt bij een wijziging van een bestemmingsplan binnen een door u geselecteerd gebied: de "Planviewer Alert". Zo mist u geen ontwikkelingen en bent u nooit te laat voor inspraak.

Met een Planviewer Alert hoeft u niet meer de Staatscourant of de lokale kranten in de gaten te houden om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening te volgen. Zodra er een wijziging is, ontvangt u een e-mail.

Hoe werkt het?

  • Ga naar de kaart en selecteer: 
  • Teken een gebied en stel de Alert in.
  • Stel de frequentie in: dagelijks, wekelijks of maandelijks.
  • Als er binnen het geselecteerde gebied wijzigingen zijn, dan ontvangt u een e-mail.
  • De e-mail bevat de betreffende melding met een link, exact naar het punt waar het plan gewijzigd is.
  •  

Meld u nu aan of via de telefoon 088-7006060 of mail naar s.huisman@planviewer.nl
Pipeline Control BV en de bestemmingsplannen van Planviewer

Pipeline BV beheert en onderhoudt pijpleidingen en kabelnetten en is een van de gebruikers van de WMS/WFS-applicatie van Planviewer. Wiebe Tamminga van Planviewer is naar Pipeline in Sliedrecht gegaan om meer over de ervaringen van Pipeline te horen.

Wat is Pipeline Control?
“Pipeline Control draagt in opdracht van leidingeigenaren zorg voor het beheer en onderhoud van buisleidingen en bijbehorende installaties. Ter behoud van de liggingszekerheid en de veilige ruimtelijke inpassing van deze waardevolle assets, volgt Pipeline Control een
pro-actief beleid in het volgen van en reageren op gepubliceerde ruimtelijke plannen van gemeenten. Dit geldt zowel voor de plankaart als voor de plantekst.

De bestemmingsplanfasen, vanaf overleg tot vaststelling, worden nauwkeurig gevolgd. Tijdige reactie vanuit Pipeline Control aan gemeenten is een must. Zeker op digitaal gebied heeft het publiceren van ruimtelijke plannen een goede ontwikkeling meegemaakt. Planviewer is een prima tool om het pro-actief volgen van publicaties in te passen in het gewenste beheerproces. De factoren tijd en nauwkeurigheid spelen hierin een belangrijke rol.”

Aldus Leo de Groot, installatiebeheerder van Pipeline Control.

Aan het woord is Henk Liakathoesein, GIS-consultant van Pipeline Control.
“Mijn werkzaamheden zijn onder andere het visualiseren van pijpleidingen en de bijbehorende assets in ons beheersysteem, IBM’s Maximo. Wij gebruiken daarvoor onder andere ArcGis en hebben sinds een paar maanden ook de WMS/WFS-applicatie (services) van Planviewer daaraan toegevoegd. De reden daarvan is dat de WMS/WFS-applicatie (services) als extra laag meedraait in onze GIS-applicatie, zodat wij direct op iedere plaats de beschikking hebben over de ruimtelijke plannen. Het geeft een gigantische toegevoegde waarde aan onze werkzaamheden en geen wachttijden meer. Direct ‘on the fly’ de beschikking over alle bestemmingsplannen en qua kosten verdien je dit in no time terug. Ik kan eenieder die werkt met GIS en ruimtelijke plannen als extra laag toegevoegd wil hebben, aanbevelen contact op te nemen met Planviewer.”

Planviewer verstrekt ruimtelijke plannen en bestemmingsplandata via een webservice (WMS/WFS). Door deze webservice kunt u actuele ruimtelijke plannen raadplegen in combinatie met uw eigen data in uw eigen vertrouwde GIS-omgeving. De WMS bevat ruimtelijke plannen gepubliceerd na 1-1-2010. De bestemmingsplangegevens bestaan uit acht kaartlagen met legenda en data over de bestemmingen, functie, bouwvlak en maatvoering. Daarnaast bevat de WMS gegevens over het plan, zoals de planstatus, de publicatiedatum, het identificatienummer en het type plan.

Planviewer heeft de mogelijkheid om deze dienst volledig naar uw voorkeuren in te richten. Hierbij kunt u denken aan:

  • Eigen kleurschema's of andere stijlelementen.
  • Diverse inperkingen (alleen plannen met de status 'Vastgesteld' of 'Onherroepelijk' van een bepaalde gemeente).
  • Eigen, niet-officiële plannen (bijvoorbeeld plannen die nog in besluitvormende fase zijn).
  • Extra 'coördinatenstelsels'.

​En uiteraard kan Planviewer u ook helpen om al deze informatie in een eigen webbased viewer onder te brengen.

Wilt u ook de ruimtelijke plannen in uw eigen GIS-omgeving? Bel dan naar 088-7006060, of mail naar s.huisman@planviewer.nl.Uitkomst gebruikersonderzoek: extra zoomniveau

De afgelopen maanden is Suzanne Huisman bezig geweest met een intensief gebruikersonderzoek naar het gebruik van de openbare Expertviewer op Planviewer.nl. De openbare Expertviewer bevat diverse databronnen. De meeste bezoekers komen om ruimtelijke plannen te bekijken. Iedereen die een account heeft aangemaakt op Planviewer, is gevraagd naar zijn of haar ervaring. Velen hebben gereageerd. De reacties waren over het algemeen positief, maar bevatten ook verbeterpunten. Een aantal verbeterpunten is al opgepakt.

De bezoekers op Planviewer.nl komen vooral voor het raadplegen van ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen. De meeste bezoekers komen op de website via Google of via een tip van een collega. Planviewer heeft dagelijks circa 500 bezoekers en dat aantal neemt wekelijks toe. De meeste bezoekers hebben een account aangemaakt om gebruik te kunnen maken van de meet- en printfunctie en voor het extra zoomniveau.

Uit het onderzoek zijn als pluspunten naar voren gekomen de stabiele en gebruiksvriendelijke omgeving. De website werkt altijd en hij is eenvoudig in gebruik.

De verbeterpunten zijn geïnventariseerd en beoordeeld. Verbeterpunten die vaker terugkwamen, zijn op de werklijst gezet. Het meestvoorkomende verzoek ging over het zoomniveau. Voor een aantal gebruikers ging de zoom niet diep genoeg en daardoor werd onder andere het meten lastig. Planviewer heeft deze opmerking opgepakt en doorgevoerd. Ingelogde gebruikers hebben twee zoomniveaus erbij gekregen en kunnen nu zoomen tot 1:142 meter. Dit rare getal komt doordat Planviewer Inspire volgt, een Europese richtlijn voor viewers.

Een aantal gebruikers gaf als verbeterpunt de snelheid van het systeem aan. De snelheid, annex performance, staat onder continue monitoring omdat Planviewer dit als een van de belangrijkste punten ziet. Een goede internetverbinding is echter de belangrijkste factor voor snelheid en uw internetverbinding ligt buiten het bereik van Planviewer.

Planviewer hecht veel waarde aan de mening en ervaring van de gebruikers, dus Suzanne gaat de komende maanden door met het gebruikersonderzoek. Over de ontwikkelingen houden wij u op de hoogte via de nieuwsbrief en twitter.

Heeft u vragen naar aanleiding van het gebruikersonderzoek, bel dan naar 088-7006060 of mail naar s.huisman@planviewer.nl.

 Update 3D BIM

In de nieuwsbrief van oktober heeft u kunnen lezen over het 3D-project waar Planviewer bij betrokken is. Het project bevat al een model om de contouren van alle bestaande gebouwen van Nederland om te zetten naar een bewerkbaar 3D-model. Dit staat op www.planviewer.nl/3dbim. De wetenschappelijke paper van het project is gepresenteerd op het 3DGeoInfo-congres in Istanbul.

Eind november is tijdens het “3DGeoInfo”-congres in Istanbul de wetenschappelijke paper van een project gepresenteerd waaraan Planviewer hard heeft meegewerkt. Deze paper presenteert een onderzoek in Nederland waarbij verschillende MKB-bedrijven hebben samengewerkt om een 3D-model van bestemmingsplannen te genereren. De 2D-informatie, gevat in de IMRO-standaarden, bevat impliciete 3D-informatie die kan worden gebruikt om een​​ 3D-model te genereren. Het project realiseerde in een “Proof of Concep” om een ​​3D ruimtelijke ordening-model te genereren. Het team gebruikt het model om te integreren met verschillende 3D ​​Bouw Informatie Modellen (BIM) in de open data-standaard die is beschreven Industry Foundation Classes (IFC). Doel van het project was: (1) om een ​​3D BIM-model te genereren door de ruimtelijke ordening-informatie te gebruiken voor de architect in de vroege ontwerpfase; en (2) 3D-controle van bouwvergunningen mogelijk te maken.

De paper is goed ontvangen. De bij het project betrokken partijen gaan binnenkort het project evalueren en een planning maken voor 2014.

Heeft u nog vragen over het 3D-project, bel dan naar 088-7006000 en vraag naar Tjeerd Kooy

 Bestemmingsplankaart Online voor makelaars, taxateurs en rentmeesters

In november en december heeft Planviewer een mailing gestuurd naar makelaars, taxateurs en rentmeesters voor de Bestemmingsplankaart Online. De reacties waren overweldigend. Binnen vijf minuten na het versturen van de mailing, kwamen de eerste opdrachten al binnen. En op verzoek van diverse rentmeesters hebben we de dienst nu ook uitgebreid.

De reacties waren vooral gebaseerd op het gemak: “Niet meer naar het gemeentehuis”, “geen frustraties”, “geen wachttijd”. “Gewoon vanuit eigen kantoor binnen luttele seconden de informatie beschikbaar”. “Een handzame en printbare PDF, compleet met eigen logo”. Veelgehoord waren ook de opmerkingen over de prijs van 5,00 euro per opvraging: “Daar hoeven we het niet om te laten” en ‘’voor goede service wil ik wel betalen”.

Een aantal rentmeesters belde al direct met het verzoek om de service door te trekken naar percelen zonder bebouwing. En ze vroegen ook om de bestemmingsplanstatussen “voorontwerp” en “ontwerp”. Op basis van hun verzoek is het nu ook mogelijk om bij ieder bestemmingsplan en op iedere locatie een Bestemmingsplankaart Online te downloaden. Log in en ga hiervoor direct naar de kaart.

Het voordeel van Bestemmingsplankaart Online, is dat je online, snel en eenvoudig een printbare samenvatting van een bestemmingsplan hebt met daarbij een kaart ter verduidelijking van de situatie. Naast de kaart met het bestemmingsplan en de gebouwcontour, vindt u de bouwregels en enkelbestemming met linkjes naar de achterliggende documenten. De Bestemmingsplankaart Online is een handzame pdf en is daardoor goed te printen maar ook makkelijk toe te voegen aan een digitaal dossier. Hier vindt u een voorbeeld.

Wilt u meer weten over het Bestemmingsplankaart Online, bel dan naar 088-7006060 of meld u aan.

 


Wij wensen u prettige kerstdagen en een gezond en succesvol 2014

 

Wilt u zich aanmelden voor de Planviewer nieuwsbrief?
Volgt u dan deze link en vul het formulier in.
U zult vervolgens in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen.
 

 

 

 

 

 

 

Planviewer doet de POLKA!

Planviewer OpenLayers Kaart Applicatie (POLKA)

De nieuwe omgevingswet; is het eindelijk zo ver?

De nieuwe Omgevingswet; is het eindelijk zo ver?  Er wordt natuurlijk al een aantal jaar (sinds 2015) gesproken over de nieuwe omgevingswet. H...

Fijne feestdagen en een succesvol 2022!

Fijne feestdagen en een succesvol 2022!