Nieuwsbrief juli 2014


Beste lezer,

In deze Planviewer nieuwsbrief leest u over kadastrale grenzen, SPLITS en onze doelen voor de zomer. Daarnaast een interview met Arjan ter Keur van Prisma ERA Makelaars, een fervent gebruiker van de Bestemmingsplankaart Online.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op telefoonnummer 088-7006060.

Met vriendelijke groet,
Tjeerd, Rutger, Wiebe, Lars en Suzanne
Het Planviewer-teamSPLITS – Eigendomsoverdracht van een deel van een perceel

Koopt of verkoopt u wel eens een deel van een perceel, dan wilt u natuurlijk dat het te kopen of verkopen perceel goed bij het Kadaster vastgelegd wordt. Het is de bedoeling dat bij de eigendomsoverdracht de nieuwe grens van een perceel wordt aangegeven. Het Kadaster heeft hier een tool voor, zodat notarissen en grondeigenaren zelf via internet de nieuwe grenzen kunnen intekenen. Deze tool heet SPLITS. Helaas blijkt het opdelen van een perceel in de praktijk niet zo eenvoudig te zijn.

SPLITS biedt de mogelijkheid om via internet percelen te splitsen door voorlopige kadastrale grenzen in te tekenen. In deze tool wordt een nieuwe voorlopige grens en een vernummering aangemaakt. Door deze werkwijze ontstaan direct nieuwe percelen. Deze gehele percelen krijgen voorlopige kadastrale grenzen, een voorlopige kadastrale oppervlakte en definitieve perceelnummers.

In de praktijk blijkt vaak dat het bepalen van de voorlopige kadastrale grenzen niet eenvoudig is, doordat in SPLITS de nieuwe grenzen alleen kunnen worden aangegeven op de huidige kadastrale kaart met een minimale topografische ondergrond. Het leidt ook vaak tot incorrecte grenzen. Een voorbeeld van een incorrecte situatie, ziet u onder dit artikel.

Incorrecte grenzen en dus niet-kloppende oppervlaktes van percelen, hebben consequenties voor de toekomstige situatie. Exploitatieplannen kunnen daardoor flink de mist ingaan. Daarnaast kost het oplossen van de ontstane situatie veel tijd en geld.

ROgeo BV, de zustermaatschappij van Planviewer, heeft een oplossing ontwikkeld waarmee het splitsen van percelen direct goed gaat. Daarnaast worden de mogelijkheden tot het vormen van aaneengesloten percelen bekeken, wat kan leiden tot een grote kostenbesparing. ROgeo adviseert bij een complex splitsingsverzoek en ondersteunt bij het effectief splitsen van percelen.

Bij de op te maken (koop)akte kunnen vervolgens gehele percelen worden opgenomen, gebaseerd op de voorlopige grenzen die door het systeem van het Kadaster worden aangemaakt. In een later stadium worden de percelen door het Kadaster definitief vastgesteld op basis van de grenzen in het veld.

Andere voordelen van het inschakelen van ROgeo voor “SPLITS”, zijn dat u geen meetbureaus meer nodig heeft en dat u ook een (digitale) afdruk ontvangt van de toekomstige situatie. Bij gebiedsontwikkeling is het door inzet van Planviewer voor alle betrokken partijen mogelijk om de eigendomssituatie te volgen van het begin tot het eind van een project.

Wilt u meer weten over SPLITS, neem dan contact op via telefoon 088-7006060 of mail naar w.tamminga@planviewer.nlKadastrale grenzen op Planviewer

U kunt nu ook kadastrale grenzen en percelen bekijken op Planviewer.nl. Het was al mogelijk om bestemmingsplannen met gebouwcontouren en gebouwinformatie te raadplegen en sinds april is de publieke Expertviewer uitgebreid met kadastrale grenzen. Om de kadastrale grenzen te bekijken, heeft u geen account nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Na een aantal maanden met diverse overleggen zijn Planviewer en het Kadaster overeengekomen dat Planviewer, onder restricties, de kadastrale grenzen mag tonen op Planviewer.nl. De getoonde kadastrale grenzen geven de stand op 1 februari 2014 weer. De restricties houden onder andere in dat de informatie niet te printen is en dat de schaal van de kaartlaag niet in beeld mag komen.

Planviewer ziet de uitbreiding van de publieke Expertviewer met kadastrale grenzen als een stap verder in de ontzorging van de bezoekers van de website. Planviewer.nl is voor velen het startpunt als het gaat om locatieonderzoek. Het doel van Planviewer is dat de gebruiker in de toekomst op Planviewer.nl alle informatie vindt rondom de mogelijkheden en beperkingen rondom een object en een locatie. Een volgende stap is dat de bezoeker direct het kadastraal bericht en/of het kadastrale uittreksel kan downloaden vanaf Planviewer.nl. Het plan is dat het dit najaar mogelijk is.

Wilt u meer weten over de kadastrale grenzen? Bel dan 088-7006060 of mail naar w.tamminga@planviewer.nl.
 Interview met Arjan ter Keur van Prisma ERA Makelaars

Bent u al bekend met de “Bestemmingsplankaart Online”? Een handig product dat veel tijd bespaart ten aanzien van het raadplegen en onderzoeken van een bestemmingsplan. Zo gemaakt dat het gedownload kan worden met het logo van uw bedrijf en daardoor ook opgenomen kan worden in uw dossier of brochure. Wiebe Tamminga heeft een gebruiker van Planviewer geïnterviewd. Aan het woord Arjan ter Keurs van Prisma Era Makelaars gevestigd in het oosten van het land met drie vestigingen.

Kunt u een korte omschrijving geven van Prisma Makelaars en uzelf?
“Prisma ERA Makelaars is een relatief jong kantoor. Wij zijn in 2003 gestart in Hengelo en hebben inmiddels ook vestigingen in Borne en Delden. Wij zijn actief op het gebied van woningmakelaardij en taxaties van bedrijfsmatig vastgoed. Zelf ben ik eigenaar van Prisma ERA Makelaars en houd mij bezig met bedrijfstaxaties.”

Hoe bent u in contact gekomen met Planviewer?
“Planviewer kwam op mijn weg doordat een collega taxateur mij de tip gaf dat hij goede ervaringen had opgedaan met Planviewer. Ik ben natuurlijk direct naar de website gegaan en heb een account aangevraagd met de mogelijkheid om het product aan te vragen. En ik mag wel zeggen dat de collega-taxateur gelijk had.”

Wat vindt u van de diensten van Planviewer?
“Planviewer werkt snel en is overzichtelijk. De website biedt nog veel meer mogelijkheden, maar hiervan maken wij op dit moment nog geen gebruik. Wellicht zullen we dit in de toekomst gaan doen, maar dan moet het wel met ons vak te maken hebben. “

Wat heeft u doen besluiten om het product Bestemmingsplankaart Online te gaan gebruiken?
“Bij een (bedrijfs)taxatie hoort een planologisch onderzoek. Belangrijk voor mij is dat deze informatie snel en overzichtelijk beschikbaar is.”

In welke situaties gebruikt u de Bestemmingsplankaart Online?
“Bij iedere bedrijfstaxatie voegen wij als bijlage de informatie van Planviewer over het bestemmingsplan bij. Netjes voorzien van datum van afgifte plus de betreffende regels van het bestemmingsplan.”

Welke informatie mist u nog op onze website?
“Het is jammer dat niet alle bestemmingsplannen digitaal beschikbaar zijn. Ik begrijp dat de plannen zijn gepubliceerd vanaf 1-1-2010 en de gemeenten hebben de verplichting om bij wijziging of vernieuwing de plannen digitaal aan te bieden, dat zal jammer genoeg nog wel wat tijd kosten. Maar toch geeft de aanwezige informatie al veel voordelen en tijdwinst. Binnen een paar minuutjes heb je de download op je pc.”

Wat zou u uw collega’s willen aanbevelen?
“Het aanvragen van een account met het product, want de kosten vallen mee en vooral het gebruiksgemak en de tijdwinst zijn groot.”

Planviewer bedankt Arjan ter Keur van Prisma ERA Makelaars voor de medewerking aan het interview.

Heeft u vragen over de “Bestemmingsplankaart Online” of over dit interview? Bel dan 088-7006060 of mail naar s.huisman@planviewer.nl.Een blik vooruit
De zomer staat voor de deur. Een voor velen relatief rustige tijd die wij gaan gebruiken om de website verder te optimaliseren. Op de planning staan een aantal items om het gebruikersgemak te verhogen. De schetsen en functionele beschrijvingen zijn klaar en binnenkort wordt gestart met de uitvoering. Het doel is dat u hier geen hinder van ondervindt. Wij zullen u vooraf informeren over de geplande werkzaamheden.

Op de planning staat het eenvoudiger maken van het vinden en bestellen van locatie- en gebiedsinformatie. Denk hierbij aan de “Bestemmingsplankaart Online”, de “Planviewer Alert” en “Bewerkbare bestanden”. Het doel is dat u de gewenste informatie geheel zelfstandig kunt instellen en downloaden.

Ook komt er een koppeling met het Kadaster zodat u direct via Planviewer een uittreksel kadastrale kaart of een kadastraal bericht kunt aanvragen. Hierdoor heeft u gelijk inzicht in de eigenaren en actuele grenzen van een perceel.

Daarnaast gaat de profielpagina veranderen. Als u inlogt met uw account, dan komt u op uw profielpagina. Hier komen op een meer gestructureerde manier de producten en viewers te staan waar u gebruik van maakt. Ook hebben wij een specialist laten kijken naar de logische volgorde van handelingen en plaatsen waar dingen staan en zullen wij dezen waar nodig aanpassen.

Mocht u zelf ook ideeën en wensen hebben voor de optimalisatie van de website?
Bel dan 088-7006060 of mail naar s.huisman@planviewer.nl.


 

Wilt u zich aanmelden voor de Planviewer nieuwsbrief?
Volgt u dan deze link en vul het formulier in.
U zult vervolgens in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen.

 

De nieuwe omgevingswet.

De nieuwe omgevingswet. Gaat het echt gebeuren op 1 januari 2023? Lees meer »

Stand van zaken Polka

Stand van zaken Polka Lees meer »

Natuurlijk sneller bouwen met subsidie in Gelderland!

Op 5 september 2022 opent de nieuwe tenderregeling “Natuurlijk sneller bouwen”. Hiermee worden bouwbedrijven gestimuleerd om hun productieproces aan t... Lees meer »