Uw logo op Planviewer rapporten.

Bestelt u in regelmaat rapporten op onze website Planviewer.nl, onder andere het Bestemmingsrapport?   Sinds december 2015 is de vormgeving van het rapport gewijzigd en is het mogelijk om uw logo op het rapport te plaatsen. 

Bestemmingsrapport

Het Bestemmingsrapport is met een andere vormgeving en meer informatie een echt rapport geworden. Het rapport bestaat uit 3 delen, namelijk: informatie, visualisatie en toelichting. Op de voorkant staat het adres en een kaart van de locatie. Bij “Informatie” vindt u specifieke gegevens over het bestemmingsplan en het gebouw (als deze op de locatie aanwezig is). Bij “Visualisatie” ziet u een bestemmingsplankaart van de locatie en de aangrenzende percelen. Achter “Visualisatie” vindt u de regels van de bestemming. Het laatste gedeelte van het rapport bevat een toelichting op de gebruikte bronnen. Bekijk hier een voorbeeld Bestemmingsrapport. 

Gebouwrapport

Het Gebouwrapport had al de vormgeving zoals het Bestemmingsrapport het nu heeft. De opbouw en vormgeving van het Gebouwrapport is hetzelfde, maar de inhoud is anders. Op de voorkant staat het adres en een kaart van de locatie. Bij “Informatie” vindt informatie uit de Basisregistraties adressen en Gebouwen (BAG), Actueel Hoogtebestand en het Kadaster. De gegevens bestaan onder andere uit diverse oppervlaktes, hoogtes en volume. Bij “Visualisatie” ziet u een 3D-visualistaie van het pand en de omgeving. Het laatste gedeelte van het rapport bevat een toelichting op de gebruikte bronnen. Bekijk hier een voorbeeld Gebouwrapport. 

Uw logo op de rapporten.

De rapporten worden geleverd met standaard het logo van Planviewer. Is het niet mooier dat op de rapporten het logo van uw bedrijf komt te staan? Uw logo komt dan op de plaats van het logo van Planviewer. 

Dit is mogelijk als u het logo van uw bedrijf naar ons toezendt. Wij koppelen dan het logo aan uw account. De rapporten (behalve Kadasterrapporten) die na de koppeling worden aangevraagd zijn voorzien van uw logo in plaats van het Planviewer logo. De kosten voor het plaatsen en koppelen van uw logo in ons systeem aan uw account bedraagt eenmalig € 25,00 excl. btw. 

Indien u van dit aanbod gebruik wenst te maken, stuur dan een e-mail naar info@planviewer.nl vergezeld met het logo in PNG- of JPG-formaat. 

Uw logo ipv het Planviewer logo

Wilt u meer weten over de rapporten of het logo, neem dan contact op. 


Wilt u zich aanmelden voor de Planviewer nieuwsbrief?
Volgt u dan deze link en vul het formulier in.
U zult vervolgens in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen.
 

De nieuwe omgevingswet.

De nieuwe omgevingswet. Gaat het echt gebeuren op 1 januari 2023? Lees meer »

Stand van zaken Polka

Stand van zaken Polka Lees meer »

Natuurlijk sneller bouwen met subsidie in Gelderland!

Op 5 september 2022 opent de nieuwe tenderregeling “Natuurlijk sneller bouwen”. Hiermee worden bouwbedrijven gestimuleerd om hun productieproces aan t... Lees meer »