Geo- en vastgoeddata op locatie:

Mag ik deze woning vergunningsvrij verbouwen?

Datum: 14 jun. 2018

Of je een vergunning nodig hebt voor het verbouwen van jouw woning is afhankelijk van de aard van jouw verbouwingswerkzaamheden. Indien er bijvoorbeeld sprake is van gewoon onderhoud, een verbouwing waar de draagconstructie niet veranderd, of het bouwen van een aanbouw op het achtererfgebied, dan zal er in de meeste gevallen vergunningsvrij kunnen worden verbouwd. 

Mag ik deze woning vergunningsvrij verbouwen?

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Wilt je de constructie van jouw woning veranderen, bijvoorbeeld bij het maken van een open keuken waarbij een dragende muur wordt opgebroken, of wilt je een wijziging aanbrengen aan de voorgevel van jouw woning, dan is vergunningsvrij verbouwen waarschijnlijk niet mogelijk.  

Bestemmingsplan 

Belangrijk is om te toetsen of jouw geplande verbouwing past binnen het geldende bestemmingsplan. In het bestemmingsplan legt de overheid vast welke bestemming de grond heeft en welk gebruik is toegestaan inclusief bijbehorende regels. Wanneer jouw geplande verbouwing niet past binnen het bestemmingsplan dient je een omgevingsvergunning aan te vragen. Wil je weten welke bestemming jouw woning heeft, vraag dan een Bestemmingsrapport aan. In het Bestemmingsrapport staat welke bestemming van toepassing is op jouw perceel en welke regels er gelden. 

Monument of beschermd stads- of dorpsgezicht? 

Is jouw woning een monument of is jouw woning gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen zeer beperkt. Wil je weten of jouw woning een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht is, check dan het Eigenarenrapport

Er zijn enkele vragen die jij je vooraf al kunt stellen en waar Planviewer je kan helpen een antwoord op te vinden.  

Vergunningcheck 

Via omgevingsloket, een website van de overheid, kan er een Vergunningcheck worden gedaan. Hierin kun je aangeven welke werkzaamheden je uit wilt voeren. Vervolgens wordt er een algemene indicatie gegeven of er een omgevingsvergunning vereist is of niet. Voor de Vergunningcheck moet je weten wat in je bestemmingsplan staat en of je woning een beschermd stadsgezicht of monument is. Met een Makelaarspakket start je voorbereid de Vergunningcheck

Let op dat, ook al mag je vergunningsvrij verbouwen, je altijd moet voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. 

 

Lees ook: Hoeveel mag ik vergunningsvrij aanbouwen?".

Lees ook: Zijn er vergunningen verleend voor deze aanbouw?

 

Workshop "Bestemmingsplannen" op de Dag van het Vastgoed.

Altijd al willen weten wat u als adviseur met bestemmingsplannen kunt doen? Lees meer »

Zijn er evenementen in mijn woonomgeving?

Je woont in een heerlijk huis, in een rustige omgeving. Dan sta je gek te kijken als er ineens een dancefestival naast de deur wordt gehouden. Lees meer »

Wat zijn de toekomstige gemeentelijke plannen in deze wijk?

Fijn wonen heeft alles te maken met de omgeving. Heb je een gezellige buurt, kunnen kinderen veilig buiten spelen en is er geen overlast van bijvoorbe... Lees meer »

twitter