Planviewer, uw vastgoedportaal.

Publiekrechtelijke beperkingen

Datum: 9 jul. 2018

Als je een woning of stuk grond koopt is het belangrijk om te weten of er publiekrechtelijke beperkingen op rusten. Publiekrechtelijke beperkingen bepalen namelijk deels wat je wel of niet met een gebouw of stuk grond mag doen.  Publiekrechtelijke beperkingen op deze woning?

Beperkingen op je woning

Publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd door de overheid. Om eenvoudig inzicht te geven in de opgelegde beperkingen en de registratie te verbeteren is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) vastgesteld. Op basis van de Wkpb moeten overheden besluiten van publiekrechtelijke beperkingen inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. 

Er zijn in totaal 48 beperkingen kenbaar in de kadastrale registraties, van zeer specifieke tot algemene. De meest voorkomende zijn:  

  • aanwijzing tot rijks- of gemeentemonument 
  • een aanschrijving tot woningverbetering 
  • een gemeentelijk voorkeursrecht  
  • een onteigeningsbesluit 
  • een gemeentelijk vergunningenstelsel voor splitsing in appartementsrechten een publiekrechtelijk antispeculatiebeding (bijvoorbeeld zelfbewoning of verbod op doorverkoop) 
  • een bodemsaneringsbevel. een baatbelasting 

Check voordat je een woning koopt of er een publiekrechtelijke beperkingen rusten op een woning!

Publiekrechtelijke beperkingen staan vermeld in een Eigenarenrapport. Via Planviewer kun je van een gekozen locatie een Eigenarenrapport opvragen. Hierin staat vermeld welke publiekrechtelijke beperkingen er op het perceel of pand rusten. Een voorbeeld is een aanwijzing tot rijks- of gemeentemonument. Je kunt je woning dan niet zomaar verbouwen.  

 

Lees ook: Waar moet ik op letten bij het kopen van een woning? 

Lees ook: Mag ik deze woning vergunningsvrij verbouwen?

Heb ik een recht van overpad bij de buren?

Recht van overpad is een erfdienstbaarheid: het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al ben je zelf niet de eigenaar. Lees meer »

Wat is een enkelbestemming en waar vind ik deze?

Wanneer je een woning wil kopen, bouwen of verbouwen, kun je tegen de term enkelbestemming aanlopen. Lees meer »

Klopt de verkoopinformatie van de woning?

De aankoop van een woning is een grote stap. Dergelijke investeringen doe je niet dagelijks. Je wilt daarom goed beslagen ten ijs komen. Lees meer »

twitter