Geo- en vastgoeddata op locatie:

Publiekrechtelijke beperkingen

Datum: 9 jul. 2018

Als je een woning of stuk grond koopt is het belangrijk om te weten of er publiekrechtelijke beperkingen op rusten. Mag je die grote boom wel kappen of zelfs maar in het huis wonen? Of is de grond vervuild? Publiekrechtelijke beperkingen bepalen namelijk deels wat je wel of niet met een gebouw of stuk grond mag doen.  Publiekrechtelijke beperkingen op deze woning?

Beperkingen op je woning

Publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd door de overheid. Om eenvoudig inzicht te geven in de opgelegde beperkingen en de registratie te verbeteren is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) vastgesteld. Op basis van de Wkpb moeten overheden besluiten van publiekrechtelijke beperkingen inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. 

Er zijn in totaal 48 beperkingen kenbaar in de kadastrale registraties, van zeer specifieke tot algemene. De meest voorkomende zijn:  

  • aanwijzing tot rijks- of gemeentemonument 
  • een aanschrijving tot woningverbetering 
  • een gemeentelijk voorkeursrecht  
  • een onteigeningsbesluit 
  • een gemeentelijk vergunningenstelsel voor splitsing in appartementsrechten een publiekrechtelijk antispeculatiebeding (bijvoorbeeld zelfbewoning of verbod op doorverkoop) 
  • een bodemsaneringsbevel. een baatbelasting 

Check voordat je een woning koopt of er een publiekrechtelijke beperkingen rusten op een woning!

Publiekrechtelijke beperkingen staan vermeld in een Eigenarenrapport. Via Planviewer kun je van een gekozen locatie een Eigenarenrapport opvragen. Hierin staat vermeld welke publiekrechtelijke beperkingen er op het perceel of pand rusten. Een voorbeeld is een aanwijzing tot rijks- of gemeentemonument. Je kunt je woning dan niet zomaar verbouwen.  

 

Lees ook: Waar moet ik op letten bij het kopen van een woning? 

Lees ook: Mag ik deze woning vergunningsvrij verbouwen?

Workshop "Bestemmingsplannen" op de Dag van het Vastgoed.

Altijd al willen weten wat u als adviseur met bestemmingsplannen kunt doen? Lees meer »

Zijn er evenementen in mijn woonomgeving?

Je woont in een heerlijk huis, in een rustige omgeving. Dan sta je gek te kijken als er ineens een dancefestival naast de deur wordt gehouden. Lees meer »

Wat zijn de toekomstige gemeentelijke plannen in deze wijk?

Fijn wonen heeft alles te maken met de omgeving. Heb je een gezellige buurt, kunnen kinderen veilig buiten spelen en is er geen overlast van bijvoorbe... Lees meer »

twitter