Planviewer, uw vastgoedportaal.

Wat is een enkelbestemming en waar vind ik deze?

Datum: 10 jul. 2018

Wanneer je een woning wil kopen, bouwen of verbouwen, kun je tegen de term enkelbestemming aanlopen. Een belangrijk begrip, want de enkelbestemming geeft aan wat je op een bepaalde locatie wel en niet mag doen.

De enkelbestemming van een locatie kan ‘wonen’ zijn, maar bijvoorbeeld ook ‘bedrijven’, ‘recreatie’. ‘water’ of ‘groen’ en in dat geval heb je een probleem als je net een architect vastgelegd hebt…

Bestemmingsplan checken

Een Bestemmingsplan komt voort uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en geeft de voorschriften weer voor bepaalde gebieden. In het Bestemmingsplan staan de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een gebied en de regels voor het gebruik van de grond en de bouwwerken daarop. Ook de enkelbestemming van een locatie of perceel vind je in het Bestemmingsrapport.

In het Bestemmingsrapport lees je o.a. de regels voor een enkelbestemming, het bouwvlak en de bouwhoogte.    

Vergunningsvrij uitbouwen

Wil je een bestaande woning uitbouwen, dan kan dat vaak vergunningsvrij. Je mag een aanbouw, zoals een serre, een garage of een keukenuitbreiding, (meestal) vergunningsvrij realiseren in het achtererfgebied. Volgens de officiële definitie is het achtererfgebied: ‘het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’.

Weet je niet precies wat je achtererfgebied is? Zoekt dat dan uit, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

Lees ook: Wat is mijn achtererfgebied?

Lees ook: Mag ik deze woning vergunningsvrij uitbouwen?

Heb ik een recht van overpad bij de buren?

Recht van overpad is een erfdienstbaarheid: het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al ben je zelf niet de eigenaar. Lees meer »

Wat is een enkelbestemming en waar vind ik deze?

Wanneer je een woning wil kopen, bouwen of verbouwen, kun je tegen de term enkelbestemming aanlopen. Lees meer »

Klopt de verkoopinformatie van de woning?

De aankoop van een woning is een grote stap. Dergelijke investeringen doe je niet dagelijks. Je wilt daarom goed beslagen ten ijs komen. Lees meer »

twitter