Geo- en vastgoeddata op locatie:

Waar vind ik bouwregels

Datum: 21 aug. 2018

Wil je zelf een huis (laten) bouwen of wil je je bestaande woning verbouwen? Dan moet je goed checken wat de bouwregels zijn. Je wilt tenslotte zeker weten dat je op de door jou uitgekozen plek mag bouwen en zo ja, wat, hoe hoog en hoe groot je mag bouwen.Waar vind ik bouwregels?

Bouwvergunning/omgevingsvergunning

Als je zelf een woning wil bouwen, heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig. Zo’n omgevingsvergunning, ook wel bekend als bouwvergunning, kun je aanvragen via de gemeente. Bij het online omgevingsloket kun je checken of je inderdaad een vergunning nodig hebt. In het bestemmingsplan kun je lezen of de locatie überhaupt een woonbestemming heeft en wat de regels zijn voor bebouwing. In een Bestemmingsrapport lees je o.a. de regels voor een enkelbestemming, het bouwvlak en de bouwhoogte.    

Vergunningsvrij uitbouwen
Wil je een bestaande woning uitbouwen, dan kan dat vaak vergunning vrij. Je mag een aanbouw, zoals een serre, een garage of een keukenuitbreiding, (meestal) vergunningsvrij realiseren in het achtererfgebied. Volgens de officiële definitie is het achtererfgebied: ‘het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’. Weet je niet precies wat je achtererfgebied is? Zoekt dat dan uit, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Let op:

  • Als er eerder gebouwen zijn bijgebouwd, dan telt het oppervlak daarvan mee in de berekening.
  • Aanbouwen mogen in principe 4 meter diep zijn en de maximale hoogte gelijk aan de begane grond, plus 30 cm (met een maximum van 5 meter).
  • Bij recreatiewoningen en woonwagens mag je niet vergunningsvrij aanbouwen.
  • Een aanbouw moet op de grond staan en mag geen dakterras of verdieping hebben.
  • Bouwregels kunnen afwijken, check hiervoor het Bestemmingsrapport. 

 

Lees ook: Mag ik deze woning vergunningsvrij uitbouwen?

Lees ook: Wat is mijn achtererfgebied? 

Lees ook: Wat is een enkelbestemming en waar vind ik deze?

Workshop "Bestemmingsplannen" op de Dag van het Vastgoed.

Altijd al willen weten wat u als adviseur met bestemmingsplannen kunt doen? Lees meer »

Zijn er evenementen in mijn woonomgeving?

Je woont in een heerlijk huis, in een rustige omgeving. Dan sta je gek te kijken als er ineens een dancefestival naast de deur wordt gehouden. Lees meer »

Wat zijn de toekomstige gemeentelijke plannen in deze wijk?

Fijn wonen heeft alles te maken met de omgeving. Heb je een gezellige buurt, kunnen kinderen veilig buiten spelen en is er geen overlast van bijvoorbe... Lees meer »

twitter