Detailhandel in bestemmingsplannen. Er kan meer dan u denkt.

Datum: 12 jul. 2019

In bijna alle bestemmingsplannen voor detailhandel zijn wel beperkingen te vinden dat bepaalde soorten detailhandel niet zijn toegestaan. Zo is op bedrijventerreinen een autodealer of bouwmarkt nog wel toegestaan maar een kledingwinkel of supermarkt niet. Ook op de meubelboulevard is bijvoorbeeld een sportwinkel amper te vinden omdat het simpelweg is uitgesloten.

De reden die gemeenten aanvoeren voor het verbieden van bepaalde soorten detailhandel zijn vaak erg verschillend. Zo is bijvoorbeeld de beperking bij de meubelboulevard opgenomen omdat het thema ‘wonen’ anders in gevaar komt. Dat is wel begrijpelijk maar daardoor zal de sportwinkel zich nooit op zo’n mooie plek kunnen vestigen.

Inmiddels heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg zich ook met de Nederlandse werkwijze van branchebeperkingen bemoeid. Dat was in een zaak van Visser Vastgoed tegen de gemeente Appingedam. Visser wilde graag een Bristol schoenenwinkel op het Woonplein en de gemeente wilde dat niet. Visser heeft daarbij met succes aangevoerd dat de beperking in strijd was met de Europese Dienstenrichtlijn.

Het Europees Hof heeft in de ‘zaak Appingedam’ op 30 januari 2018 inderdaad beslist dat detailhandel een ‘dienst’ is in de zin van de Europese Dienstenrichtlijn en dat overheden erg terughoudend moeten zijn met het opleggen van beperkingen. Het mag alleen maar als de gemeente een zeer dwingende redenen van algemeen belang heeft en dan nog moet de evenredigheid van die beperking worden bewezen. Dat zijn kort gezegd de richtlijneisen.

De gemeente Appingedam heeft daarom de opdracht gekregen van de Raad van State om haar beperkingen nader te motiveren. Met een zeer lijvig rapport is dat gelukt.  Maar omdat er veel situaties zijn waarin zelfs een lijvig rapport geen onderbouwing kan brengen is menig bestemmingsplanbeperking mogelijk in strijd de Europese regels.

Kortom; als in een bestemmingsplan bepaalde vormen van detailhandel verboden lijkt dan is het goed om te (laten) onderzoeken of dat verbod wel voldoet aan de eisen die de Europese Dienstenrichtlijn daaraan stelt.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Wim Eilering van RetailPlan b.v. 

Planviewer doet de POLKA!

Planviewer OpenLayers Kaart Applicatie (POLKA)

De nieuwe omgevingswet; is het eindelijk zo ver?

De nieuwe Omgevingswet; is het eindelijk zo ver?  Er wordt natuurlijk al een aantal jaar (sinds 2015) gesproken over de nieuwe omgevingswet. H...

Fijne feestdagen en een succesvol 2022!

Fijne feestdagen en een succesvol 2022!