7.4

Makelaars, voorkom een erfgrensconflict.

Datum: 4 sep. 2019

Wist u dat het zeer vaak voorkomt dat de erfafscheiding niet overeenkomt met de erfgrens?

Daarmee verliest uw klant mogelijk een deel van het perceel en bij verjaring kan dit zelfs definitief het geval zijn. Een onjuiste erfgrens kan dus minder tuin opleveren en mogelijk tot een juridisch conflict leiden met de buren. 

Als dit bij de overdracht van de woning niet bekend is, dan kan uw klant in de toekomst problemen krijgen. Uw klant zal zich mogelijk dan ook bij u melden.

Controleer daarom altijd de erfgrenzen van een perceel. Gebruik hiervoor ons nieuwe product Maatvoering Perceel. Dit rapport geeft u een indicatie van de ligging en de afmeting van de erfgrens.

Informeer uw klant direct bij een vermoeden van een onjuiste erfgrens. Ga direct in gesprek met de huidige eigenaar en de buren om tot een oplossing te komen. Voorkom problemen in de toekomst voor u en voor uw klant.

Controleer ook gelijk de status van een erfgrens.