7.3

Nieuw CAD product! Basiskaart Grootschalige Topografie

Datum: 13 mrt. 2020

Op verzoek van veel technisch tekenaars en architecten biedt Planviewer nu ook een CAD bestand aan van de Basiskaart GrootschaligeTopogratie (BGT). De BGT is de opvolger van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) en is o.a. als ondergrond voor schetsen en of calculaties te gebruiken. 

De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.

De bronhouders van de BGT beheren de kaart en houden deze actief actueel. De bronhouders zijn 388 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaa en ProRail.

Nederlandse overheden (ministeries, provincies, gemeenten en andere overheidsdiensten) zijn verplicht om de BGT te gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen.

Planviewer biedt de BGT aan als CAD en GIS bestand onder de naam Basiskaart. De Basiskaart is dag actueel en als dxf  (dwg) en shp formaat te verkrijgen. 

De informatie in de Basiskaart: 

Vlakken, lijnen en punten van:

  • inrichting: straatmeubilair, borden, palen en kasten
  • gebouwen: van woonhuizen, kantoren, scholen tot kerken en kastelen
  • wegen: van autosnelwegen en provinciale verbindingswegen tot fiets- en wandelpaden
  • water: van rivieren, meren en kanalen tot sloten en beken
  • groen: van bos, akkerland en gras tot parken en plantsoenen
  • spoorlijnen: het hele spoorwegnetwerk van ProRail
  • kunstwerken: van bruggen en tunnels tot viaducten

De Basiskaart is een aanvulling op het assortiment CAD kaarten van Planviewer. Het bestaande assortiment bevat CAD (dxf /dwg) en GIS (shp) bestanden van Percelen, Ruimtelijke plannen en Gebouwen (BAG).

De Basiskaart is te bestellen via een een adres of perceelnummer. In het bestelproces kan je zelf je projectgebied rondom de locatie selecteren. Of het nou om enkele percelen gaat of om een groot gebied.

Na het afronden van de bestelling, heb je binnen enkele minuten de Basiskaart in jouw CAD programma. 

Online Friday! 50% korting op veel pakketten

Op veel pakketten 50% korting! Géén #BlackFriday bij Planviewer.nl maar gewoon veilig online shoppen op onze...

Wijzigingen 2021 | Prijzen en voorwaarden

Wijzigingen 2021 | Prijzen en voorwaarde

Tjeerd Kooy genomineerd voor de Geo Prestige Award 2020!

Tjeerd Kooy genomineerd voor de Geo Prestige Award 2020!