Overzicht van de op dit moment beschikbare data Api endpoints van onze Data Collectie. Dit overzicht is ook beschikbaar in de data Api door de onderstaande call uit te voeren.
https://www.planviewer.nl/maps_api/v2/server/data/list
In onze api documentatie vind je alle overige informatie en voorbeeldcode voor een volledige Api implementatie Onze data api wordt actief ontwikkeld en met enige regelmaat komen er nieuwe functionaliteiten bij.

Data Collectie calls

Dit endpoint is vervallen, maak aub gebruik van: getverblijfsobjectoppervlaktebyidentificatie
Endpoint: getverblijfsobjectoppevervlaktebyidentificatie
    Identifier method: string
Vind de provincie waarin de gebruikte geometrie ligt.
Endpoint: getprovincienaambygeom
    Identifier method: geom
Vertaal kadastrale gemeentecode naar gemeentenaam
Endpoint: getgemeentenaambygemeentecode
    Identifier method: string
Verkrijg alle adressen binnen een geometrie
Endpoint: getaddressesbygeom
    Identifier method: geom
Verkrijg  intern planId en de naam op basis van geometrie van een ruimtelijk plan.
Endpoint: getplanidbygeom
    Identifier method: geom
Vind het hoofdadres indentificatie op basis van het gecombineerde adres:Vul de identifier als volgt:postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging.Indien de huisnummertoevoeging en/of huisletter leeg is, vul je niets in echter plaats je wel de , (komma) 
Endpoint: gethoofdadresidbyadress
    Identifier method: combined
Verkrijg alle adressen van een pand identificatie
Endpoint: getaddressesbypandid
    Identifier method: string
Verkrijg het bouwjaar van een pand op basis van een geometry.
Endpoint: getpandbouwjaarbygeometry
    Identifier method: geom
Haal het gebruiksdoel van een verblijfsobject op met een verblijfsobject identificatie.
Endpoint: getverblijfsdoelbyid
    Identifier method: string
Verkrijg volgende data: - perceelnummer - perceel sectie - gemeentecode kadaster  
Endpoint: getperceelnumberbygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg het verblijfsobjectstatus aan de hand van een geopoint
Endpoint: getverblijfsobjectstatusbygeopoint
    Identifier method: geom
Verkrijg het verblijfsobject id op basis van het pand id.
Endpoint: getverblijfsobjectidbypandid
    Identifier method: string
Vind lokale bekendmakingen op basis van een punt.Je krijgt het volgende terug:temporal_start (startdatum bekendmaking)Temporal_end (einddatum bekendmaking indien bekend)Slug - Voeg de slug toe aan het einde van de url om de bekendmaking te lezen:https://www.planviewer.nl/lb/  
Endpoint: findlbbygeom
    Identifier method: geom
Verkrijg het kadastraal objectidentificatienummer van een perceel vanuit een adres punt.
Endpoint: getobjectidbygeom
    Identifier method: geom
Verkrijg maatvoering informatie afkomstig uit de bestemmingsplannen verbonden aan het bouwvlak op basis van punt geometrie. (bijvoorbeeld het adrespunt)
Endpoint: getmaatvoeringbypoint
    Identifier method: geom
Verkrijg de geometrie van een vervallen perceel op basis van de kadastrale sleutelVul de identifier als volgt:gemeentecode, sectie, perceelnummer
Endpoint: gethistoricaloutlineperceel
    Identifier method: combined
Verkrijg de volledige perceel data met historie.
Endpoint: gethistoricalperceeldatabygeometry
    Identifier method: geom
Vind functieaanduiding op geometrisch punt
Endpoint: getfunctieaanduidingbygeom
    Identifier method: geom
Verkrijg de oppervlakte van een verblijfsobject op basis van de identificatie
Endpoint: getverblijfsobjectoppervlaktebyidentificatie
    Identifier method: string
Verkrijg ligplaats-geometrie van alle ligplaatsen binnen de parameter geometry
Endpoint: getligplaatsgeombygeom
    Identifier method: geom
Verkrijg energielabel gegevens op basis van het gecombineerde adres:Vul de identifier als volgt:postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging.Indien de huisnummertoevoeging leeg is, beëindig dan de identifier-string met , (komma)
Endpoint: getenergielabelbyaddress
    Identifier method: combined
Verkrijg pand-geometrie van alle panden binnen de parameter geometry
Endpoint: getbuildinggeombygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg het pand geometrie op basis van pandId
Endpoint: getpandgeombyid
    Identifier method: string
Verkrijg de oppervlakte van een kadastraal perceel op basis van de geometry,
Endpoint: getkadasteroppervlakbygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg bestemmingsplaninformatie op basis van het plan_Id (oa te verkrijgen met getbouwvlakbygeometry) 
Endpoint: getbestemmingsplaninfobyid
    Identifier method: id
Verkrijg de gemeentenaam op basis van de gemeentecode. Die krijg je bijvoorbeeld uit getperceelnumberbygeometry.  
Endpoint: getdkkgeementenaambygemeentecode
    Identifier method: string
Verkrijg de kadastrale oppervlakte bij geometrie
Endpoint: getkadastraleoppervlakbygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg de geometrie en bijbehorende informatie zoals het perceelnummer van een perceel vanuit een adres punt.
Endpoint: getperceelgeometrybygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg alle kadastrale gemeentenamen in 1 lijst.
Endpoint: getkadastralegemeentenaam
    Identifier method: none
Oppervlakte van een verblijfsobject aan de hand van de nummeraanduiding identificatie van het hoofdadres.{ "identifier":"0363200000434094" }
Endpoint: getverblijfsobjectoppervlaktebyhoofdadres
    Identifier method: string
Verkrijg alle object Id's van een gebouw
Endpoint: getobjectidfromnummeraanduiding
    Identifier method: string
Verkrijg meer gegevens van de lokale bekendmakingen op basis van de verkregen slug. Deze slug verkrijg je met de call findlbbygeom.Je krijgt een json object terug met alle relevante informatie.{"product":{"producttype":"geluidvergunning"},"object":[{"coordinaten":{"x-waarde":"190290","y-waarde":"444100"}},{"adres":{"postcodeHuisnummer":{"postcode":"6811"}}}],"identifier":"https:\/\/zoek.officielebekendmakingen.nl\/gmb-2015-78869.html","title":"Verleende beschikking regulier omgevingsvergunning zijnde geluidvergunning: Nieuwe Stationsstraat","language":"nl-NL","type":"bekendmaking","creator":"Arnhem","modified":"2015-08-27","spatial":null,"temporal":{"start":"2015-08-27","end":"2015-10-27"},"isPartOf":null,"description":"Verleende beschikking regulier omgevingsvergunning zijnde geluidvergunning: Nieuwe Stationsstraat","geom":"SRID=28992;POLYGON((191022.001 443124.767,190722.222 443267.177,190696.848 443281.751,190369.502 443586.42,189875 444117.472,189949.906 444195.026,190325.788 444200.128,190813.413 444190.993,190996.982 444153.795,191100.477 444120.843,191145.778 444089.872,191208.472 444039.057,191215.316 444027.879,191207.484 443531.461,191206.592 443519.552,191205.334 443511.056,191030.418 443137.327,191022.001 443124.767))"}
Endpoint: getlbdatabyslug
    Identifier method: string
Verkrijg de bag indentificatie op basis van geometrie
Endpoint: getidentificatiepandbygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg het plan Id en de geometrie van het bouwvlak.Met het plan Id kan je het betreffende bestemmingsplan met bouwregels voor dit bouwvlak opvragen.
Endpoint: getbouwvlakbygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg informatie over de enkelbestemming d.m.v geometrie
Endpoint: getenkelbestemmingbygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg standplaats-geometrie van alle standplaatsen binnen de parameter geometry
Endpoint: getstandplaatsgeombygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg het pand_id op basis van een POINT geomertrie.
Endpoint: getpandidbygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg de informatie over percelen binnen een geometrie
Endpoint: getpercelenbygeometry
    Identifier method: geom
Verkrijg plan Id, plan status en plan datum
Endpoint: getplangeleidestatusbyplanid
    Identifier method: string
Verkijg nummeraanduiding_id hiermee kunnen alle objecten van een adres worden opgevraagd
Endpoint: getnummeraanduidingid
    Identifier method: string
Vind de naam van een gemeente op basis van een geometrie.
Endpoint: getmunicipalitynamebygeom
    Identifier method: geom
Verkrijg energielabel gegevens op basis van het gecombineerde adres:Vul de identifier als volgt:postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging, huisletterIndien de huisletter leeg is, beëindig dan de identifier-string met , (komma)voorbeeld: "identifier" : "postcode,huisnummer,huisnummer toevoeging,huisletter"
Endpoint: getenergielabelbyfulladdress
    Identifier method: combined
Vind het hoofdadres indentificatie op basis van het gecombineerde adres:Vul de identifier als volgt:postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging, huisletter.Indien de huisnummertoevoeging en/of huisletter leeg is, vul je niets in echter plaats je wel de , (komma) 
Endpoint: gethoofdadresidbyfulladdress
    Identifier method: combined