Overzicht van de op dit moment beschikbare data Api endpoints van onze Data Collectie. Dit overzicht is ook beschikbaar in de data Api door de onderstaande call uit te voeren.
https://www.planviewer.nl/maps_api/v2/server/data/list
In onze api documentatie vind je alle overige informatie en voorbeeldcode voor een volledige Api implementatie Onze data api wordt actief ontwikkeld en met enige regelmaat komen er nieuwe functionaliteiten bij.

Data Collectie calls

Verkrijg het verblijfsobjectstatus aan de hand van een geopoint
Endpoint: getverblijfsobjectstatusbygeopoint
Identifier method: geom

Vertaal kadastrale gemeentecode naar gemeentenaam
Endpoint: getgemeentenaambygemeentecode
Identifier method: string

Verkrijg alle adressen binnen een geometrie
Endpoint: getaddressesbygeom
Identifier method: geom

Verkrijg energielabel gegeven op basis van het gecombineerde adres: vul de identifier als volgt: postcode,huisnummer,huisnummer toevoeging. indien de huisnummertoevoeging leeg is, beëindig dan de identifier-string met , (komma)
Endpoint: getenergielabelbyaddress
Identifier method: combined

Verkrijg het kadastraal objectidentificatienummer van een perceel vanuit een adres punt.
Endpoint: getobjectidbygeom
Identifier method: geom

Haal de gebruiksdoel van een verblijfsobject op met een verblijfsobject identificatie.
Endpoint: getverblijfsdoelbyid
Identifier method: string

Vind de lokale bekendmakingen op basis van een punt. Je krijg het volgende terug: temporal_start (start datum bekendmaking) Temporal_end (einddatum bekendmaking indien bekend) Slug - Voeg de slug toe aan het einde van de url om de bekendmaking te kunnen lezen: https://www.planviewer.nl/lb/    
Endpoint: findlbbygeom
Identifier method: geom

verkrijg maatvoering informatie afkomstig uit de bestemmingsplannen verbonden aan het bouwvlak op basis van punt geometrie. (bijvoorbeeld het adrespunt)
Endpoint: getmaatvoeringbypoint
Identifier method: geom

Verkrijg meer gegevens van de lokale bekendmakingen op basis van de verkregen slug. Deze slug kunt u verkrijgen met de call findlbbygeom. U krijg een json object terug met alle relevante informatie. {    "product":{       "producttype":"geluidvergunning"    },    "object":[       {          "coordinaten":{             "x-waarde":"190290",             "y-waarde":"444100"          }       },       {          "adres":{             "postcodeHuisnummer":{                "postcode":"6811"             }          }       }    ],    "identifier":"https:\/\/zoek.officielebekendmakingen.nl\/gmb-2015-78869.html",    "title":"Verleende beschikking regulier omgevingsvergunning zijnde geluidvergunning: Nieuwe Stationsstraat",    "language":"nl-NL",    "type":"bekendmaking",    "creator":"Arnhem",    "modified":"2015-08-27",    "spatial":null,    "temporal":{       "start":"2015-08-27",       "end":"2015-10-27"    },    "isPartOf":null,    "description":"Verleende beschikking regulier omgevingsvergunning zijnde geluidvergunning: Nieuwe Stationsstraat",    "geom":"SRID=28992;POLYGON((191022.001 443124.767,190722.222 443267.177,190696.848 443281.751,190369.502 443586.42,189875 444117.472,189949.906 444195.026,190325.788 444200.128,190813.413 444190.993,190996.982 444153.795,191100.477 444120.843,191145.778 444089.872,191208.472 444039.057,191215.316 444027.879,191207.484 443531.461,191206.592 443519.552,191205.334 443511.056,191030.418 443137.327,191022.001 443124.767))" }
Endpoint: getlbdatabyslug
Identifier method: string

Vin de de provincie waarin de gebruikte geometrie zich bevindt
Endpoint: getprovincienaambygeom
Identifier method: geom

krijg intern planId & naam op basis van geometrie
Endpoint: getplanidbygeom
Identifier method: geom

Verkrijg het bouwjaar van een pand op basis van een geometry.
Endpoint: getpandbouwjaarbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg volgende data: - perceelnummer - perceel sectie - gemeentecode kadaster  
Endpoint: getperceelnumberbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg de oppervlakte van een verblijfsobject op basis van de identificatie.
Endpoint: getverblijfsobjectoppevervlaktebyidentificatie
Identifier method: string

Verkrijg het verblijfsobject id op basis van het pand id.
Endpoint: getverblijfsobjectidbypandid
Identifier method: string

Verkrijg de oppervlakte van een kadastraal perceel op basis van de geometry,
Endpoint: getkadasteroppervlakbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg het plan Id en de geometrie van het bouwvlak. Met het plan Id kan je het betreffende bestemmingsplan met bouwregels voor dit bouwvlak opvragen.
Endpoint: getbouwvlakbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg de bestemmingsplan informatie op basis van het plan_Id (oa te verkrijgen met getbouwvlakbygeometry)  
Endpoint: getbestemmingsplaninfobyid
Identifier method: id

Verkrijg de gemeentenaam op basis van de gemeentecode. Die krijg je bijvoorbeeld uit getperceelnumberbygeometry.  
Endpoint: getdkkgeementenaambygemeentecode
Identifier method: string

Verkrijg ligplaats-geometrie van alle ligplaatsen binnen de parameter geometry
Endpoint: getligplaatsgeombygeom
Identifier method: geom

Verkrijg de kadastrale oppervlakte bij geometrie
Endpoint: getkadastraleoppervlakbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg de geometrie en bijbehorende informatie zoals het perceelnummer van een perceel vanuit een adres punt.
Endpoint: getperceelgeometrybygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg enkelbestemmings informatie d.m.v geometrie
Endpoint: getenkelbestemmingbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijgt plan Id, plan status en plan datum 
Endpoint: getplangeleidestatusbyplanid
Identifier method: string

Verkrijg de bag indentificatie op basis van geometrie
Endpoint: getidentificatiepandbygeometry
Identifier method: geom

Verkijg nummeraanduiding_id hiermee kunnen alle objecten van een adres worden opgevraagd
Endpoint: getnummeraanduidingid
Identifier method: string

Verkrijg alle kadastrale gemeente-namen in 1 lijst.
Endpoint: getkadastralegemeentenaam
Identifier method: none

Verkrijg alle object Id's van een gebouw
Endpoint: getobjectidfromnummeraanduiding
Identifier method: string

Verkrijg het pand_id op basis van een POINT geomertrie.
Endpoint: getpandidbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg de informatie over percelen binnen een geometrie
Endpoint: getpercelenbygeometry
Identifier method: geom

Vind gemeente namen op basis van een geometrie.
Endpoint: getmunicipalitynamebygeom
Identifier method: geom

Verkrijg pand-geometrie van alle panden binnen de parameter geometry
Endpoint: getbuildinggeombygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg standplaats-geometrie van alle standplaatsen binnen de parameter geometry
Endpoint: getstandplaatsgeombygeometry
Identifier method: geom