7.3
Overzicht van de op dit moment beschikbare data Api endpoints van onze Data Collectie. Dit overzicht is ook beschikbaar in de data Api door de onderstaande call uit te voeren.
https://www.planviewer.nl/maps_api/v2/server/data/list
In onze api documentatie vind u alle overige informatie en voorbeeldcode voor een volledige Api implementatie Onze data api word actief ontwikkeld en met enige regelmaat komen er nieuwe functionaliteiten bij.

Data Collectie calls

Vindt de lokale bekendmakingen op basis van een punt. Je krijg het volgende terug: temporal_start (start datum bekendmaking) Temporal_end (einddatum bekendmaking indien bekend) Slug - Voeg de slug toe aan het einde van de url om de bekendmaking te kunnen lezen: https://www.planviewer.nl/lb/    
Endpoint: findlbbygeom
Identifier method: geom

Verkrijg meer gegevens van de lokale bekendmakingen op basis van de verkregen slug. Deze slug kunt u verkrijgen met de call findlbbygeom. U krijg een json object terug met alle relevante informatie. {    "product":{       "producttype":"geluidvergunning"    },    "object":[       {          "coordinaten":{             "x-waarde":"190290",             "y-waarde":"444100"          }       },       {          "adres":{             "postcodeHuisnummer":{                "postcode":"6811"             }          }       }    ],    "identifier":"https:\/\/zoek.officielebekendmakingen.nl\/gmb-2015-78869.html",    "title":"Verleende beschikking regulier omgevingsvergunning zijnde geluidvergunning: Nieuwe Stationsstraat",    "language":"nl-NL",    "type":"bekendmaking",    "creator":"Arnhem",    "modified":"2015-08-27",    "spatial":null,    "temporal":{       "start":"2015-08-27",       "end":"2015-10-27"    },    "isPartOf":null,    "description":"Verleende beschikking regulier omgevingsvergunning zijnde geluidvergunning: Nieuwe Stationsstraat",    "geom":"SRID=28992;POLYGON((191022.001 443124.767,190722.222 443267.177,190696.848 443281.751,190369.502 443586.42,189875 444117.472,189949.906 444195.026,190325.788 444200.128,190813.413 444190.993,190996.982 444153.795,191100.477 444120.843,191145.778 444089.872,191208.472 444039.057,191215.316 444027.879,191207.484 443531.461,191206.592 443519.552,191205.334 443511.056,191030.418 443137.327,191022.001 443124.767))" }
Endpoint: getlbdatabyslug
Identifier method: string

Verkrijg het verblijfsobject id op basis van het pand id.
Endpoint: getverblijfsobjectidbypandid
Identifier method: string

Verkrijg het bouwjaar van een pand op basis van een geometry.
Endpoint: getpandbouwjaarbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg de oppervlakte van een verblijfsobject op basis van de identificatie.
Endpoint: getverblijfsobjectoppevervlaktebyidentificatie
Identifier method: string

verkrijg het verblijfsobjectstatus aan de hand van een geopoint
Endpoint: getverblijfsobjectstatusbygeopoint
Identifier method: geom

Verkrijg volgende data: - perceelnummer - perceel sectie - gemeentecode kadaster  
Endpoint: getperceelnumberbygeometry
Identifier method: geom

Haal de gebruiksdoel van een verblijfsobject op met een verblijfsobject identificatie.  
Endpoint: getverblijfsdoelbyid
Identifier method: string

Verkrijg de oppervlakte van een kadastraal perceel op basis van de geometry,
Endpoint: getkadasteroppervlakbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg de gemeentenaam op basis van de gemeentecode. Die krijgt u bijvoorbeeld uit getperceelnumberbygeometry.  
Endpoint: getdkkgeementenaambygemeentecode
Identifier method: string

Verkrijg de bestemmingsplan informatie op basis van het plan_Id (oa te verkrijgen met getbouwvlakbygeometry)  
Endpoint: getbestemmingsplaninfobyid
Identifier method: id

Verkrijg het plan Id en de geometrie van het bouwvlak. Met het plan Id kan je het betreffende bestemmingsplan met bouwregels voor dit bouwvlak opvragen
Endpoint: getbouwvlakbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg de geometrie en bijbehorende informatie zoals het perceelnummer van een perceel vanuit een adres punt.
Endpoint: getperceelgeometrybygeometry
Identifier method: geom

vindt gemeente naamen bij een geometry
Endpoint: getmunicipalitynamebygeom
Identifier method: geom

Verkrijg volgende data kadastraale oppervlakte bij geometrie
Endpoint: getkadastraleoppervlakbygeometry
Identifier method: geom

voor op haalen enkelbestemmings informatie by geometry
Endpoint: getenkelbestemmingbygeometry
Identifier method: geom

getplangeleidetypebyplanid
Endpoint: getplangeleidestatusbyplanid
Identifier method: string

Verkrijg alle kadastrale gemeente-namen in 1 lijst.
Endpoint: getkadastralegemeentenaam
Identifier method: none

Verkrijg standplaats-geometrie van alle standplaatsen binnen de parameter geometry
Endpoint: getstandplaatsgeombygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg ligtplaats-geometrie van alle ligplaatsen binnen de parameter geometry
Endpoint: getligplaatsgeombygeom
Identifier method: geom

Verkrijg de bag indentificatie op basis van geometrie
Endpoint: getidentificatiepandbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg de informatie over percelen binnen een geometry
Endpoint: getpercelenbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg alle object Id's van een gebouw
Endpoint: getobjectidfromnummeraanduiding
Identifier method: string

verkijg nummeraanduiding_id hiermee kunnen alle objecten van een adres worden opgevraagd
Endpoint: getnummeraanduidingid
Identifier method: string

Verkrijg het pand_id op basis van een POINT geomertrie.
Endpoint: getpandidbygeometry
Identifier method: geom

Verkrijg pand-geometrie van alle panden binnen de parameter geometry
Endpoint: getbuildinggeombygeometry
Identifier method: geom