Adressen in Eeltsje Folkertsmawei, Leeuwarden

Adressen in Eeltsje Folkertsmawei, Leeuwarden

In de straat Eeltsje Folkertsmawei in woonplaats Leeuwarden zijn 42 adressen.


Huisnummer Postcode Eeltsje Folkertsmawei 1 a 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 1 b 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 1 c 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 1 d 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 1 e 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 1 f 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 1 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 a 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 b 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 c 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 d 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 e 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 f 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 g 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 h 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 j 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 k 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 m 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 n 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 p 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 r 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 s 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 t 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 v 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 w 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 z 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 3 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 a 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 b 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 c 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 d 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 e 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 f 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 g 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 h 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 j 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 k 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 m 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 n 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 p 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 5 8915DW Eeltsje Folkertsmawei 7 8915DW