6.6

Straten in Franeker

Straten in Franeker

In de woonplaats Franeker zijn 273 straten en 7.383 adressen. De woonplaats Franeker maakt deel uit van de gemeente Waadhoeke in Nederland.


Straatnaam
Academiestraat
Aesterfaart
A Kuyperstraat
Albartus Teltingstraat
Albrondalaan
Ampèrestraat
Anna Maria van Schurmansingel
Anne Smidtsplein
Arkens
Arumer Feart
A S Talmaplein
A van Voorthuijsenweg
Barkentijn
Berltsumer Wiid
Binnenhof
Blikfaart
Bloemketerp
Botniasteeg
Breedeplaats
Bruorren Halbertsmastrjitte
Burgemeester J Dijkstraweg
Burgemeester Juckemastraat
Burgemeester Okmastraat
Burgemeester Westerhuisstraat
Cammingastraat
Ceresbaan
C F Engelhardstraat
Christiaan van Saarloosstraat
C Lelystraat
Cort van der Lindenstraat
C P M Rommestraat
De Gideon
De Horsa
De Rie
De Roede
De Vang
De Wieken
Dijkstraat
D Oosterbaanstraat
Dr Jelle Bangastraat
D U Stikkerstraat
Duukelaar
Dyksfeart
E B Folkertsmaplein
Edisonstraat
Eilandje
Eise Eisingastraat
Fedde Schurerstrjitte
Feikemastraat
Filosofenpad
Folkert de Jongstraat
Fonteinstraat
Franciscushof
Fregat
Frisia
Frjentsjerterpaed
Froonacker
Gaffelaar
Galjoen
G A Wumkesstrjitte
G D Swanenburg de Veijestraat
Gellius Tammingastraat
Getswerderdyk
Godsacker
Groenmarkt
Groot Sjaerdema
Gysbert Japicxstrjitte
H Algraplein
Harlingervaart
Harlingerweg
Heerengracht
Hertog van Saxenlaan
Hessel van Martenastraat
Het Hoochhout
Het Want
Hitzumerweg
H J A M Schaepmanplein
Hocquart
Hofstraat
Hortusstraat
Hottingastraat
Hulk
Ids Jousmastraat
IJsbaanweg
It Ankerplak
James Wattstraat
Jan Bogtstrastraat
Jan de Haanstraat
Jan Dirksstraat
Jan Piebengastrjitte
Jan Reitsmastraat
Jan Rodenhuisplein
Jan Stapertlaan
Jan Vlietstrastraat
J A W Burgerstraat
J G Suurhoffstraat
J H Pameijerstraat
Jhr A F de Savornin Lohmanstraat
Jitze Pieter van Dijkstraat
J M L T Calspad
Johannes van Duurenstraat
Julianastraat
Junobaan
Jupiterbaan
J W Lunterstraat
Kamstrastraat
Karveel
Kelvinstraat
Kening State
Kie
Kiehoek
Kiesterzijl
Klaarkampstraat
Klaas de Jagerlaan
Klaas Kuikenstraat
Kleijenburg
Klipper
Komeetbaan
Korvet
Laene
Lambertus Doniastraat
Lammert Hofstrastraat
Lammerts van Buerenstraat
Langhuis
Leeuwarderend
Leeuwarderweg
Lijnbaanstraat
Linthorst Homanstraat
L J M Beelplein
Lou Seerdenlaan
Lutje Lollum
Lutje Lollumerweg
Lycklamastraat
Maanbaan
Maanvogel
Marconistraat
Marsbaan
Marten Oostwoudstraat
Marten van der Hemlaan
Meester Flapperlaan
Mercuriusbaan
Meteoorbaan
Michiel Miedemastraat
Minne Hofstrastraat
Molensteeg
Morsestraat
Mr G Groen van Prinstererlaan
Mr G Schotstraat
Mr K Bijlsmastraat
Mr Wichers Wierdsmastraat
Nauwe Steeg
Neptunusbaan
Nieuwe Hof
Noord
Noorderbleek
Noorderbolwerk
Nyckle J Haismaplein
Nynke fan Hichtumpaed
Obe Postmaplein
Ockingahiem
Oevergast
Ohmstraat
Oostelijke Industrieweg
Osingastraat
Oud Kaatsveld
Pallasbaan
Parallelweg
Parklaan
Parkstate
Paul Krugerstraat
P F Catsstraat
Pier Wensemiusstraat
Pim Mulierstraat
P J Oudplein
P J Troelstrastraat
Planetenbaan
P Lieftinckplein
Plutobaan
Prins Bernhardlaan
Prins Clausstraat
Prinses Beatrixstraat
Prinses Margrietstraat
Prins Hendrikkade
Prins Mauritsstraat
Prins Willem de Zwijgerlaan
Professor Andalastraat
Professor Camperstraat
Professor Holwardastraat
Professor J Bogermanstraat
Professor J Greidanusstraat
Professor Loréstraat
Professor Schotanusstraat
Professor Schraderstraat
Professor Tydemanstraat
Professor Ulricus Huberstraat
Professor van Swindenstraat
Professor Venemastraat
Professor Vitringastraat
Professor Wassenberghplein
Professor Wassenberghstraat
P S Gerbrandystraat
Raadhuisplein
Reinder Terpstralaan
Rients Koopmansstraat
Rinze Werkhovenstraat
R Pollemaplein
Salverderweg
Saturnusbaan
Saxenstate
Schalsumerweg
Schapendijkje
Schepsnavel
Schilbanken
Schilcampen
Schoener
Schoolsteeg
Schouw
Serviceflat Froonacker
Severander
Sexbierumerweg
Simke Kloostermanstrjitte
Sint Martiniplantsoen
Sjaardemastraat
Sjouke Helfrichstraat
S L Mansholtplein
Sneeuwvlerk
Snepper
Spaarbankstraat
Stationsweg
Súdhoekster Faart
Suze Groenewegplein
Taede Zijlstrastraat
Thomas de Grootstraat
Thorbeckestraat
Tichelwurk
Tiete Weverstraat
Titia Bogardastraat
Tjalk
Tjotter
Tuinen
Turfkade
Tzummerweg
Ulbe van Houtenplein
Uranusbaan
Van Andel-Ripkestraat
Van der Bildtstraat
Van Ghemmenichstraat
Van Harinxmaweg
Vijfhuizen
Vijverstraat
Vliet
Voltastraat
Voorstraat
Vossegatsteeg
Waagstraat
Waling Dijkstrastrjitte
Waloen
War
Watersnater
Westerbolwerk
Wijdesteeg
Wijtze Ennemastraat
Willem Bosmalaan
Willem Koningstraat
Willem Lodewijkstraat
Willem Westrastraat
Windzwever
Yme Schuitmakerstrjitte
Ypeijsingel
Zevenhuizen
Zilverstraat
Zuidelijke Industrieweg
Zuiderkade