7.4

Straten in Bolsward

Straten in Bolsward

In de woonplaats Bolsward zijn 244 straten en 5.878 adressen. De woonplaats Bolsward maakt deel uit van de gemeente Súdwest-Fryslân in Nederland.


Straatnaam
1e Hollandiastraat
2e Hollandiastraat
3e Hollandiastraat
A.A. Hinzstraat
Abraham Altstraat
Achter de Smeden
A.H. van de Venstraat
Appelmarkt
Badweg
Bagijnestraat
Barber Yntjesstraat
Bargefenne
Bauke de Vriesstraat
Berkenburg
Bolwerkplein
Bote à Bolswertstraat
Boudewijnstraat
Brigade Irenelaan
Broereplein
Broerestraat
Brouwerssteeg
Brunostraat
Burgemeester Praamsmalaan
Catrijn Epessingel
Claude Fonteijnestraat
Cnossenlaan
De Berchein
De Blink
De Brekken
De Bunders
De Dammen
De Diken
De Dobben
De Domp
De Dracht
De Drift
De Ekers
De Finnen
De Fjilden
De Gear
De Greiden
De Harst
De Hiemen
De Him
De Hoants
De Houten
De Ielreager
De Klaverflat
De Klút
De Kolken
De Ljip
De Markol
De Marne
De Mieden
De Nes
Dennenburg
De Oppers
De Pleatsen
De Roeden
De Skarren
De Skries
De Slachten
De Slinken
De Smjunt
De Strânljip
De Swan
De Syl
De Terpen
De Tillen
De Tjilling
De Tjirk
De Trochreed
De Túfein
De Ward
De Warren
De Wier
De Wilster
De Wylp
De Wymerts
Dijkstraat
Dodo Feitamalaan
Dokter Beekhuissingel
Dr. Joost Halbertsmastraat
Dr. Obe Postmastraat
Eekwerdlaan
Eelke Mobachstraat
Eikenburg
Elandslaagte
Elgersmastraat
Epkemastraat
Essenburg
Exmorraweg
Fadershofstee
Florencestraat
Floridus Campuslaan
Franekereind
Franekerstraat
Fredericusstraat
Friezenburg
Fûgelleane
Gabbemastraat
Gasthuissingel
Gerben Wopkesstraat
Gerrit Knopstraat
Gleibakkerij
Godscalcusstraat
Gortsteeg
Gravenburg
Groot Kerkhof
Grootzand
Grote Dijlakker
Grote Kampen
Gysbert Japicxlaan
Hanekoopersteeg
Hanzestaete
Hanzestraat
Harlingerstraat
Hartwerdervaart
Heeremahof
Heeremastraat
Hendrik Nanneshof
Hendrik Nannesstraat
Hengstepad
Hichtumerweg
Hid Heroplantsoen
Hid Herostraat
Hindricusstraat
Hoog Bolwerk
Hoogstraat
Iepenburg
Industriepark
It Klif
It Oerd
It Rak
It Reidhintsje
It Soal
It Stalt
It Uthôf
It Waarlamke
Jelmerstraat
J.J. Boomsmalaan
Johannes Prooststraat
Jongemastraat
Kapelstraat
Kemperhaven
Keppensflat
Kerkstraat
Klaverweg
Kleine Dijlakker
Kleine Hoogstraat
Kleine Kampen
Klein Gasthuis
Klein Hengstepad
Kleinzand
Klippen
Kloosterlaan
Knetemannstraat
Koningin Wilhelminalaan
Koningsburg
Koopman Heeresweg
Laad en Zaad
Laag Bolwerk
Landbuurt
Lindenburg
L.J. Timmerstraat
Lommerdsteeg
Lonjéflat
Looiersbuurt
Looiersgracht
Ludolphusstraat
Lysbet Lubbertsstraat
Mariahof
Mariënpoort
Marktplein
Marktstraat
Martinushof
Marwertflat
Mattias Poortvlietlaan
Mej. Grietje Veenstraat
Mr. D.J. Cuipersstraat
Nannenhof
Nanne Reijnstraat
Nieuwmarkt
Nyckle Haismastraat
Olieslagersstraat
Oordje
Oude Hichtumerweg
Oude Rijksweg
P.A. Bruinsmastraat
Parkstraat
Pater Brugmanstraat
Pater Schuurmanstraat
Peter van Thaborplein
Pieter Coopmansstraat
Pieter Tanjéstraat
Plantsoen
Plein 1455
Polle
Pottenbakkersstraat
Prinsenburg
Prof. Dr. Titus Brandsmalaan
Reinier Cammingalaan
Ridderburg
Rijkstraat
Rinck Baukesstraat
Saksenburg
Samuel van Haringhouckstraat
Schelte à Bolswertstr.
Schoolstraat
Schuttershof
Secretaris Haitsmalaan
Siboldusstraat
Sint Jansstraat
Sint Jozefstraat
Skilwyk
Snekerpoort
Snekerstraat
Snekervaart
Snekerweg
Sparrenburg
Stadsstreng
Stoombootkade
Suvelleantsje
Tecla Hesselsstraat
't Hof
Thomasstraat
't Houckemaland
Titardusstraat
Tjerkwerderweg
't Laag
Turfkade
Twibaksdyk
Ugoclooster
van Munnickhuizenstraat
Verwersbuurt
Verwersstraat
Vossepôle
Werkmansbloei
Wibrandusstraat
Wilgenburg
Wipstraat
Witherenstraat
Witmarsumerweg
Workumertrekweg