Straten in IJlst

Straten in IJlst

In de woonplaats IJlst zijn 58 straten en 1.563 adressen. De woonplaats IJlst maakt deel uit van de gemeente Súdwest-Fryslân in Nederland.


Straatnaam
Bernhardstraat
Bockamastraat
Buséstraat
Croleskwartier
De Dassenboarch
De Feanrânne
De Finne
De Fjûrslach
De Iendrachtwei
De Jagersherne
De Kearnstien
De Kling
De Koffe
De Pream
De Ruterpolderwei
De Sânhorst
De Skûte
De Smak
De Terpen
De Tsjalk
Eegracht
Ekemawal
Frisiaplein
Galamagracht
Geeuwkade
Harinxmaweg
Hendrik Huizengastraat
Het Zouw
Holtropweg
Izeren Helling
Jan Nooitgedagtstraat
jonker Rispensstraat
Julianastraat
Jurjen Hoomansstraat
Kerkhofsteeg
Lantingawerf
Mientlân
Nijesyl
Oranje-Nassaulaan
Pikpôllewei
Popmawal
Rinnert Anemastraat
Rogmolewei
Roodhemsterweg
Sikko Sjaerdemalaan
Skerdyk
Sneekerpad
Stadslaan
Sudergoweg
Trompmoledyk
Tsjerkepaed
Uilenburg
Westergoleane
Wilhelminastraat
W. M. Oppedijkstraat
Ylostinslaan
Zevenpelsen
Zuidwesthoekweg