7.4

Straten in Drachten

Straten in Drachten

In de woonplaats Drachten zijn 433 straten en 25.880 adressen. De woonplaats Drachten maakt deel uit van de gemeente Smallingerland in Nederland.


Straatnaam
Aardappelland
Akkerland
Alferhof
Ame
Amethist
Ampèrelaan
Anske Aptekerstraat
Appelhof
Baalder
Baansend
Bakboord
Berglaan
Berkelaan
Beter Wonen
Beugel
Biesland
Bikkelstenen
Blaauboerperk
Blauwverversregel
Bloemkamp
Boekweitkamp
Boorn
Bouburg
Bouriciuslaan
Bouwakker
Braambos
Brouwerssingel
Bruinsslotstraat
Buitenstvallaat
Burefen
Burgemeester Wuiteweg
Burmanialaan
Bûtewacht
Carneool
Claerkamp
Compagnonsplein
Cornelis Rienks de Boerstraat
Da Vincilaan
De Akkers
De Bank
De Barte
De Boeg
De Bolder
De Bolten
De Brekken
De Dobbe
De Draai
De Dracht
De Drift
De Ee
De Emma
De Excelsior
De Fok
De Foreest
De Foute
De Frisia
De Friso
De Gaffel
De Gagelpol
De Geeuw
De Giek
De Graft
De Greide
De Groene zoom
De Hage
De Hemmen
De Hoge Bomen
De Hoven
De Jerden
De Kamp
De Kamperfoelie
De Kiel
De Kletten
De Klim
De Knobben
De Kolken
De Kromte
De Landerijen
De Lanen
De Lange West
De Leijen
De Lier
De Lijkant
De Lits
De Marke
De Meent
De Meer
De Meerpaal
De Nijverheid
De Nova Cura
De Opgang
De Oppers
De Orion
De Parken
De Petten
De Posten
De Ried
De Rien
De Ring
De Rival
De Roef
De Rozetuin
De Singel
De Sipen
De Slag
De Steven
De Stoeken
De Stok
De Tijen
De Tille
De Tuinen
De Twee Gebroeders
De Tynje
De Veertien Roeden
De Velden
De Vogelweide
De Vore
De Warande
De Warren
De Weeme
De Werf
De Wetering
De Wetterwille
De Wiel
De Wier
De Wijnakker
De Wilgepol
De Wouden
De Zanding
De Zool
De Zwaai
De Zwaden
De Zwaluwstaart
Dollard
Donia
Dopheide
Dorsvloer
Douwstraweg
Duizendblad
Dukaat
Dukdalf
Dwarswyk
Eems
Eendekroos
Eibertsbek
Eikesingel
Eize Bosstraat
Elzewal
Engwerd
Eringastraat
Erwtenland
Esseweg
Fabriciuslaan
Fabriekslaan
Fennereed
Fivel
Flevo
Florijn
Fluessen
Fluitenkruid
Folgeralaan
Folgeren
Fonejacht
Foswerd
Fruithof
Gauke Boelensstraat
Geelgorsstraat
Geestland
Gerben Sondermanstraat
Gerben van Manenstraat
Gernaerd
Gjalt de Jongstraat
Goudsmidsstraat
Graanland
Grasland
Graverij
Greuns
Grietmansrecht
Grootzand
Hagewyk
Handwerkerszijde
Hanebalken
Harddraversdijk
Haverstuk
H.B.S.-straat
Heideanjer
Helling
Het Anker
Het Blauwgras
Het Diep
Het Gangboord
Het Heem
Het Helmhout
Het Noord
Het Schar
Het Vliet
Het Zuid
Hillemalaan
Hof van Edenlaan
Hooglandswyk
Hoogzand
Hooiland
Hooiweg
Hooizolder
Hopperus Bumaperk
Hornleger
Houtdraaiersstraat
Houtlaan
Houtzaagmolen
Hulstbos
Hunze
Ids Wiersmahof
Ietje Kooistrastraat
Jade
Jan Gelinde van Blomstraat
Jansoniusplein
Jansoniusstraat
Janssenlaan
Jaspis
Jelle Plantingstraat
J.M.Houwenstraat
John F. Kennedylaan
Kaatsveld
Kalkbrandershoek
Kalmoes
Kamille
Karturf
Kelvinlaan
Kerkstraat
Kievitstraat
Kiryat-Onoplein
Klaverweide
Kleine Beurs
Kleinzand
Kletsterlaan
Klokhuislaan
Koperslagersstraat
Korenmolen
Korte Baan
Kraaiheide
Kuinder
Kuiperssingel
Kurt Schwittersstraat
Kwartelhof
Kwelderland
Laagland
Langewyk
Lauta
Lauwers
Lavendelheide
Lavermanstraat
Laweiplein
Leerlooiersstraat
Leerweg
Leeuwerikstraat
Leidijk
Leppa
Lidlum
Lijsterbeswal
Lijsterstraat
Linde
Lisdodde
Looierspad
Loswal
Ludingakerke
Manger Catsperk
Marconilaan
Mariëngaard
Markt
Marne
Martena
Martin Luther Kingsingel
Martinus de Boerstraat
Meerkoetstraat
Melkkelder
Mevrouw De Rooweg
Michaëlsberg
Middelwyk
Moezel
Molenaarsbreed
Moleneind NZ
Moleneind ZZ
Morra
Museumplein
Nachtegaalstraat
Nijtap
Nipkowlaan
Noorderbuurt
Noorderdwarsvaart
Noorderend
Noorderhof
Noorderhogeweg
Noordkade
Oliemolenstraat
Omloop
Ooievaarstraat
Oosterstraat
Oprijlaan
Ottolaan
Oud Ambacht
Oude Nering
Oude Slingeweg
Oudeweg
Overstesingel
Paardenbloem
Paardepad
Paradijske
Pascallaan
Passchier Bollemanhaven
Penningkruid
Pier Panderstraat
Pimpelmeesstraat
P.K.Pelstraat
Ploeggang
Polderland
Postlaan
Pyriet
Raadhuisplein
Raai
Ratelwacht
Reidingweg
Richterlaan
Rietpol
Ringweg
Rispinge
Robijnekamp
Roerdompstraat
Roggepad
Ropta
Ruiterij
Saffier
Schapedam
Scholtenlaan
Schoolstraat
Schrijnwerkersweg
Schuitmakerswal
Schuttersveld
Schuur
Schwartzenberghlaan
S.H.de Rooshof
Sint Jansberg
Sjoerd Veltmanstraat
Slinge
Smaragd
Smidshuizen
Sparrehoek
Speenkruid
Spitael
Splitting
Sponturf
Sportlaan
Stal
Stania
Stationsweg
Steenkerk
Stelpswyk
Stuurboord
Suderheide
Suderskarren
Sydwende
Tarweland
't Deel
Terlune
Teslalaan
Theo van Doesburgstraat
Thijs Rinsemastraat
't Hout
Tine Talmanstraat
Tipelkamp
Tjaarda
Tjalling Wagenaarstraat
Tjonger
't Leger
't Lot
Topaas
Torenstraat
't Rak
Tramlaan
Treslingstraat
't Stap
't Suderhiem
't Swin
Turflaan
Tussendiepen
Uilevlucht
Uitgang
Unia
Ureterperend
Ureterpvallaat
Uthôf
Valkstraat
Vallaatsterend
Van Haersmaplein
Van Haersmasingel
Van Knobelsdorffplein
Van Leeuwenhoeklaan
Veenland
Veenscheiding
Verdeniusstraat
Vlasakkers
Voergang
Voermanspad
Vogelzang
Voorhuis
Wagenmakersweg
Walta
Waterbies
Waterland
Waterlelie
Watermolen
Westersingel
Westerstraat
Westerwird
Weversburen
Wielewalen
Wildzang
Wilpsterend
Wimerts
Winterkoninkjestraat
Wispel
Wolkammersstreek
Zaailand
Zeppelinlaan
Zetveld
Zilverschoon
Zonnedauw
Zuiderbuurt
Zuiderdwarsvaart
Zuiderend
Zuiderhogeweg
Zuidkade
Zwanenbloem
Zwemmer