7.4

Straten in St.-Annaparochie

Straten in St.-Annaparochie

In de woonplaats St.-Annaparochie zijn 88 straten en 2.535 adressen. De woonplaats St.-Annaparochie maakt deel uit van de gemeente Waadhoeke in Nederland.


Straatnaam
Albertine Agnesstraat
Altoenaestraat
Beuckelaerstraat
Bosch
Burgemeester Albardastraat
Burgemeester Hesselinkstraat
Burgemeester Klokstraat
Burgemeester Kuperusstraat
Burgemeester Vlaskampstraat
Cingel
Davelaer
de Aren
De Draai
De Hôven
de Keeg
de Kempenaerstraat
De Lange Fâlom
De Nije Kamers
De Opfaart
De Skelp
De Swaan
De Wissel
Dirk Janszstraat
Dokter Lijberingstraat
Dordtse Straat
Elandslaagte
Evert C. Slimstraat
Fogelsang
Gideon Boekenoogenstraat
Grietmansstraat
Grytmanshôf
Hartman Sannesstraat
Hemmemaweg
Hollandse Straat
Hoogpad
Hotze Buwaldastraat
Jakkele Weidemastraat
Jan Geertsplein
Jan Jansz Costerstraat
Jan Willem Frisostraat
Jasappel
Johs. Kuikenstraat
Kade
Kattenburg
Klaas Taekeslând
Kroanenburg
K. van Zandbergenstraat
Langhuisterweg
Lemoenappel
Maria Louisestraat
Middelweg-Oost
Middelweg-West
Nassaustraat
Negenmorgenspad
Netarisappel
Nieuwebildtdijk
Nij Toerenburg
Noordeand
Oudebildtdijk
Over de Barte
Over 't Set
Rembrandtstraat
Saskiastraat
Sassenheimstraat
S. Brandsmalaan
Schuringaweg
Siktaris Brouwerstraat
Stadhoudersweg
Statenweg
Sterappel
Steven Huygenstraat
Súdhoekstermiddelweg
't Ganghout
't Hôf
't Jaagpâd
't Sandpâd
Tulpappel
Ulbe van Houtenstraat
van Burmaniastraat
van Harenstraat
van Loonstraat
Warmoesstraat
Wassenaarstraat
Wassenberghstraat
W. Boumastraat
Westfrisestraat
Wieringerstraat
Willem Lodewijkstraat