7.4

Straten in Beetsterzwaag

Straten in Beetsterzwaag

In de woonplaats Beetsterzwaag zijn 61 straten en 2.209 adressen. De woonplaats Beetsterzwaag maakt deel uit van de gemeente Opsterland in Nederland.


Straatnaam
Achter de Hiemen
Beetsterweg
Beukenlaan
Bommegaerde
Boslaan
Commissieweg
De Amers
De Bou
De Delte
De Greide
De Kampen
De Lange Jacht
De Letterbeam
De Reden
De Skeakel
De Walle
De Wissel
Driuwerspaad
Eineflecht
Foarmear
Fockema Andreaelaan
Folkertslân
Freulesingel
Fundatielaan
Hazzeleger
Healwei
Helomapark
Helomareed
Hoofdstraat
It Merkelân
Jagerspaad
Jokwei
Kerkepad Oost
Kerkepad West
Koefenne
Kuiperslaan
Lycklama à Nijeholtlaan
Meidoorn
Molenlaan
Pastorielaan
Patrizekloft
Poostweg
Roekebosk
Ruiterpad
Schuinpad
Singel
Skoalleane
't Rond
Uleflecht
Utein
Utgong
Van Boelenslaan
Van Harinxmaweg
Van Lyndenlaan
Van Lyndenpark
Van Teijenslaan
Vlaslaan
Vrijburgstrjitte
Winkelplein
Wyldsang
Zandlaan