7.4

Straten in Dokkum

Straten in Dokkum

In de woonplaats Dokkum zijn 292 straten en 7.346 adressen. De woonplaats Dokkum maakt deel uit van de gemeente Noardeast-Fryslân in Nederland.


Straatnaam
Aalscholver
Aalsumerpoort
Aalsumerweg
Achterom
A.J. Woltersstraat
Alde Terp
Allert Jacob van der Poortstraat
Altenastreek
Anjelierstraat
Baantjebolwerk
Badweg
Bargemerk
Bauwert
Betterwird
Beukenlaan
Beurtvaart
Bevrijdingslaan
Bierumerterp
Bij 't Hooghuis
Bij 't Station
Birdaarderstraatweg
Boargemaster Jonkerstrjitte
Bocksmeulen
Bolwerksteegje
Bonifaciusplein
Bonifatiuspolder
Boterbloemstraat
Boterstraat
Brokmui
Bronlaan
Brouwerssteeg
Buitentuin
Burgemeester De Vriesstraat
Canadezenlaan
Carpentier Altingstraat
Catharina Geertruida Schraderstraat
Creditonstraat
Da. A.M.L. Frevelstraat
Damwâldsterreedsje
Damzijl
De Berken
De Brêge
De Dam
De Dijk
De Houtduif
De Meeuwen
De Omloop
De Polle
De Schans
De Skries
De Spinnekop
De Veiling
De Vergulde Klok
De Woudhorne
De Woudhorne
De Zijl
De Zwaan
D. Hansmastrjitte
D. Huijser van Reenenstraat
Diepswal
Dieuwert
Dirck Raphaëlsz Camphuysenstraat
D.J. Kammingastrjitte
Dongeradyk
Doorbraak
Doorvaart
Dr. Jac. Bouriciusstraat
Dr. Nic. Radbodusstraat
drs. S. van Tuinenleane
Druivenstraatje
Ds. J.W.B. Cohenstraat
Ds. M.W. Scheltemastraat
Duvenhoek
Eelaan
Eewal
Eiberstraat
Einekoer
Elzenlaan
Energieweg
Epo Sjuck fan Burmaniastrjitte
Fazant
Feije van Heemstrasingel
Festus Hommiusstraat
Fibula
Finneblomstrjitte
Flecht
Fockemastraat
Fonteinkruid
Fortuinweg
Fuldastraat
Fuut
Gasthuisstraat
Gebr. Woudsmastraat
Gedempte Hantumervaart
Gemma Frisiusstraat
Gen. J.P. Gauthierlaan
Gosling Posthumastraat
Gossesstrjitte
Grimma Herna
Gritmûne
Grote Breedstraat
Haagwinde
Halvemaanspoort
Hanspoort
Hantumerweg
Harddraversdijk
Havelandoweg
Hazelaar
Heldersstraat
Hellingpad
Hendoweg
Het Cromhout
Het Golden Cruys
Het Woudven
Hiausterdyk
Hillebrandstraat
Hoedemakersweg
Hogedijken
Hogepol
Holwerderweg
Hoogstraat
Houtkolk
Houtmûne
Iepenlaan
I. Jousmastraat
IJsvogel
In de Tuimelaar
Jasmijn
J. Droststraat
J.G.M. Demesstraat
J. Keuningstraat
Joh. Hilaridesstrjitte
J. Wiemersstraat
Kalmusstraat
Kapellaan
Karekiet
Karrepad
Kempiusstraat
Keppelstraat
Kereweer
Kerkstraat
Kievitstraat
Klaverstraat
Kleffens
Kleine Breedstraat
Kleine Oosterstraat
Kloostersingel
Kluut
Koaidobbe
Kobbe
Koekebakkerssteeg
Koerierster
Koningstraat
Koningsvaren
Koophandel
Koornmarkt
Kouwe
K. van Dijkstrjitte
Kwartel
Kweekschoolstraat
Kwikstaart
Lange Oosterstraat
Learmûne
Legeweg
Leide
Leliewaltje
Leppa
Lijsterbes
Liobastraat
Lisdodde
Liudgerleane
Ljurk
Lyceumweg
Lytselaard
Markt
Marktstraat
Mearsloatswal
Medwert
Meester Bruningstraat
Meidoorn
Metslawiersterweg
Mockamastrjitte
Molenbuurt
Molensteeg
mr. J.P. Miedemastraat
Mûnedyk
Murmerwoudsterweg
Nauwstraat
Nieuwebuurt
Noorderbolwerk
Olivier van Keulenlaan
Oostergoweg
Oostersingel
Op de Fetze
Op de Hoogte
Op de Keppels
Op de Tuinen
Oranjewal
Oudemanssteeg
Over de Ee
Papiermûne
Parachute
Parklaan
Parksteeg
Parksterbolwerk
Patrijs
Peerdepadsje
Pelmeulenpadsje
P.G. Obermanstraat
Pier Prinslaan
Pinksterblomstrjitte
Pliniusplein
P.O. Brouwerstraat
Potterstraat
Prof. U. Huberstraat
Reiddomp
Reidmosk
Reigerstraat
Reyner Bogermanstrjitte
Rhoderterp
Rietgans
Rinbank
Rinse Jetsesstraatje
Roggemûne
Rondweg-Noord
Rondweg-West
Rugebolstraat
Schapedijkje
Schermesweide
Schoenmakersperk
Scholekster
S.E. Wendelaar Bongastrjitte
Sitwâl
Smient
Snip
Spegel
Spoorstraat
Spriens
Stadswerf
Standermûne
Stationsstraat
Stationsweg
Steenhouwerssteeg
Stellingmûne
Stenendam
Stern
Strobossersteeg
Strobosserweg
Súd Ie
Suiderbaanstraat
Suupmarkt
S. van Stratenplein
Swanneblomstrjitte
Taling
Talmastraat
't Hofke
Titus Brandsmastrjitte
Tjessens
Tolhuispark
Tolhuispark
Torenstraat
Trasmûne
Turfmarkt
Uithof
Van Aitsemastraat
Van Kleffensstraat
Verzetsstrijder
Vlasstraat
Vleesmarkt
Voorstreek
Vrijgevochtenwaltje
Waagstraat
Wâlddyk
Waterhoen
Waterranonkel
Weegbree
Westerbolwerk
Westerissestraat
Westersingel
Wettermûne
Wikel
Wilgenlaan
Wortelhaven
Woudweg
Wylster
Zaagmolenstraat
Zonnedauw
Zoutsteeg
Zuiderbolwerk
Zuiderschans
Zuringstraat
Zwaluwstraat