Ben je op zoek naar gratis Kadaster informatie?

Mensen zijn vaak op zoek naar kadastrale gegevens. Wat men niet weet is dat veel van deze data gratis toegankelijk is! Kadaster informatie is onder te verdelen in twee soorten: Informatie over eigendommen en informatie over percelen.

Informatie over percelen

Kadaster informatie over percelen is voor het grootste deel gratis. Op ons platform zijn de kadastrale percelen online gratis te bekijken via interactieve kaarten. Op deze online kadaster kaarten staan alle percelen in Nederland gevisualiseerd. Je ziet de erfgrenzen en de ligging van een perceel. Als je op een perceel klikt, dan kun je het perceelnummer en de perceelgrootte bekijken. Ook kun je afstanden meten. Op deze manier kun je gratis de maatvoering van een perceel bekijken.

Let op de nauwkeurigheid!

Het online meten van je perceelsgrenzen is niet nauwkeurig. Afhankelijk van hoe nauwkeurig je meet, kan er nog een afwijking zijn van een aantal meter omdat je van grote hoogte met een online meettool meet. Wil je nauwkeurig de afmetingen van je perceelsgrenzen weten, dan heb je een landmeter of maatvoerder nodig. De kosten van een landmeter starten ongeveer vanaf circa €500,00 euro per lijnstuk. Heb je de nauwkeurigheid van een landmeter niet nodig, maar wil je wel nauwkeurige informatie, ga dan voor het rapport Maatvoering Perceel.

Informatie over eigendommen

Kadaster eigendomsinformatie is niet gratis te verkrijgen. Wil je weten wie de eigenaar van een perceel is of de eigenaar van een woning, dan kom je er niet onderuit om hiervoor te betalen. Alle wettelijke aktes die gekoppeld zijn aan een perceel of woning zoals de eigendomsinformatie en hypotheekinformatie liggen vast in het Kadaster. Dus als je interesse hebt in een woning of perceel dan kun je tegen betaling veel actuele en betrouwbare informatie krijgen.

Maatvoering Perceel