Is er een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief?

De aanwezigheid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan je zien bij het kadastrale uittreksel zoals een Eigenarenrapport. Dan is namelijk het kadastrale perceel gesplitst in appartementsrechten.

Of een VvE actief is en hoe je dit kan herkennen is moeilijk aan te geven. Hier wat regels dat wat een actieve VVE inhoud.

Een actieve VvE houdt volgens de splitsingsakte en het splitsingsreglement in dat er:

  • minimaal één keer per jaar een vergadering plaatsvindt;

  • een bestuur gevormd is;

  • een verzekering is afgesloten voor het hele gebouw tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade;

  • een periodieke bijdrage is bepaald en een gezamenlijke rekening is afgesloten op naam van de VvE;

  • jaarlijks een exploitatierekening opgesteld wordt, lopende over het voorafgaande jaar waarin de door de appartementseigenaren te storten bijdragen genoemd worden.

De particulier kan dit vaak zien bij de ingang van het appartementencomplex op een mededelingenbord. Daar staat vaak het bestuur aangegeven en de contactpersoon waar ze contact mee kunnen opnemen. Dat kan natuurlijk ook een (vastgoed)beheerder zijn. Dat zie je vaak bij de kleinere VvE’s.

Kortom digitaal kan je in een Eigenarenrapport zien of er een VvE is maar niet zien dat een VvE actief is. Je zal zelf meer onderzoek moeten doen. Of informeren als een appartement te koop wordt aangeboden, bij de aanbiedende partij.