Is er sprake van erfpacht?

Je hebt een koopwoning om te kopen, maar er is sprake van erfpacht. Brengt dit onvoorziene kosten met zich mee? erfpacht

Wat is erfpacht?

In Nederland staat een groot aantal huizen niet op eigen grond, maar op grond met erfpacht. De grond waar de woning op staat is dan van een andere eigenaar dan de woning zelf. Wanneer je de woning koopt krijg je tegen betaling van een vergoeding het recht om het stuk grond voor een bepaalde periode te gebruiken. Dit komt veel voor in bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Den Haag.

Zakelijk recht 

Erfpacht wordt in het Burgerlijk Wetboek omschreven als "een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken". Omdat erfpacht een zakelijk recht is, is het niet verbonden aan een persoon maar aan een onroerende zaak (meestal een stuk grond). Er kan sprake zijn van gemeentelijke erfpacht of particuliere erfpacht. De erfpachter verkrijgt het recht om de grond voor een bepaalde overeengekomen periode te gebruiken en betaalt hiervoor een vergoeding: de erfpachtcanon.

Kosten voor erfpacht

Gemiddeld betaal je voor een erfpachtcanon 5% per jaar van de grondwaarde. Erfpachtcanon kan je wel aftrekken van je belastbaar inkomen

Heb jij interesse in een woning waarop erfpacht rust? Check dan in ieder geval het Eigenarenrapport. In het Eigenarenrapport staat eigendomsinformatie van het Kadaster alsmede informatie over het zakelijk recht op het perceel.

Erfpacht wijzigingen

Let bij het kopen van een woning met erfpacht ook op welke soort erfpacht op de grond rust. Mocht de erfpacht binnen afzienbare tijd wijzigen dan kan dat extra kosten met zich meebrengen. Er zijn drie soorten erfpachtrecht:

  • Tijdelijke erfpacht: Wordt overeengekomen voor een vaste, aflopende termijn. Na afloop krijgt de grondeigenaar weer de beschikking over de grond.  
  • Voortdurende erfpacht: Wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven, maar is verbonden aan een tijdvak. Na afloop van het tijdvak wordt het erfpachtrecht opnieuw verlengd, maar op dat moment heeft de grondeigenaar de mogelijkheid de voorwaarden aan te passen
  • Eeuwigdurende erfpacht: Hierbij wordt de hoogte van de canon maar één keer bepaald en kan deze alleen stijgen met een jaarlijkse canonindexering. Ook kunnen de voorwaarden (bij onveranderd gebruik) niet worden gewijzigd. 

Wil je meer weten over welke soort erfpacht op de grond rust, vraag dan een Akte van levering op bij het Kadaster. Om een Akte van levering op te vragen, heb je een Eigenarenrapport nodig. 

product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen