Mag ik een gedeelte van mijn perceel verkopen?

Stel je hebt een mooie grote tuin, maar al dat onderhoud word je een beetje te veel. De buren hebben kleine kinderen en zouden graag wat meer ruimte willen voor die nieuwe trampoline. In zo’n geval zou je ervoor kunnen kiezen een deel van je perceel te verkopen aan de buren. Je moet je perceel dan kadastraal splitsen.

Kadastraal splitsen

Om en gedeelte van je perceel te kunnen verkopen, moet je het perceel kadastraal splitsen. Maar waar komt de erfgrens te liggen? Je kunt gemakkelijk een overzicht van jouw perceel met de maten zien met de Maatvoering Perceel. Je kunt dit overzicht uitprinten, waarmee alvast een ontwerpgrens kan worden bepaald. Zo kun je samen met de kopende partij bepalen waar de nieuwe grens komt te liggen.

Eigendomsoverdracht

Alle eigendom van grond in Nederland staat geregistreerd bij het Kadaster. Inschrijvingen in het Kadaster moeten door een notaris worden gedaan. Ook wanneer je een deel van je perceel wilt verkopen dien je langs te gaan bij een notaris. Via de notaris wordt een akte van levering opgemaakt welke ondertekend wordt door de verkoper, de koper en de notaris. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven bij het Kadaster. Controleer of de eigendomsoverdracht goed is gegaan met een Eigenarenrapport. Hierin staat de naam van de eigenaar en de oppervlakte van het perceel. Voor of na de eigendomsoverdracht dien je het perceel kadastraal te splitsen.

Kadastraal splitsen

Bij het kadastraal splitsen van een perceel ontstaan er nieuwe kadastrale percelen met grenzen en perceelnummers. De grenzen van de nieuw te vormen percelen worden door het Kadaster vastgesteld. Als eigenaar van een perceel mag je je perceel zonder enige vorm van vergunning splitsen in één of meerdere percelen. Belangrijk is dat de bestemming die het gesplitste deel heeft, blijft bestaan. Wat tuin of erf was, blijft tuin of erf. Check de bestemming met een Bestemmingsrapport, waarin je de enkelbestemming, het toegestane gebruik, van een locatie kunt vinden.

Nieuwe grenzen bepalen

Het splitsen van een perceel kan op verschillende manieren:

Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht

Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht worden ter plaatse de nieuwe perceelsgrenzen door een landmeter samen met de betrokken eigenaar ingemeten. De meetgegevens worden in de kadastrale registratie verwerkt en de nieuwe oppervlakten worden toegekend aan de percelen. Wanneer de eigenaar één of meer van de nieuw gevormde percelen wilt verkopen, dan zijn de nieuwe kadastrale grenzen, oppervlakten en perceelnummers dus al bekend.

Webapplicatie Splits

Steeds meer notariskantoren maken gebruik van de webapplicatie Splits. Hiermee tekent de notaris, in overleg met de betrokken partijen, digitaal een nieuwe kadastrale grens op de kadastrale kaart. Daardoor ontstaan nieuwe kadastrale perceelnummers met voorlopige grenzen en oppervlakten. Na de eigendomsoverdracht komt het Kadaster langs voor een verificatiemeting op locatie, waarna de voorlopige grenzen en oppervlakten definitief worden gemaakt.

Splitsen na de eigendomsoverdracht

Bij deze optie wordt een gedeelte van een perceel bij de notaris overgedragen voordat inmeting van de nieuwe percelen heeft plaatsgevonden. Bij de akte van levering dient de notaris een situatietekening in waarop is aangegeven welk gedeelte wordt verkocht inclusief een geschatte grootte. Na de eigendomsoverdracht worden de nieuwe percelen gevormd met administratieve grenzen en oppervlaktes. Vervolgens zal de landmeter van het Kadaster langskomen om de definitieve grenzen en oppervlakten vast te stellen.

Kosten

Let erop dat de verkoop van een gedeelte van je perceel verschillende kosten met zich mee brengt. Zo moet je rekening houden met notariskosten en de kadasterkosten voor het splitsen van een perceel. Iedere gekozen vorm van spitsen brengt verschillende kosten met zich mee. Meer informatie over de kosten is te vinden op de website van het Kadaster.

Hypotheek

Heb je je huis gekocht met een hypotheek? Let er dan op dat het gehele perceel ook deel is van het onderpand. Wanneer je een deel van het perceel verkoopt, verkoop je dus een deel van het onderpand. In de meeste gevallen zul je ook toestemming moeten vragen aan de hypotheekverstrekker. Lees in het Hypotheekrapport wat de hoogte van het hypotheekbedrag was.