Producten

Bestemmingspakket

Alle bestemmingsplannen op jouw locatie in 1 bestelling

Het Bestemmingspakket bevat alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen op jouw adres en geeft inzicht in de:

  • bestemming/ het gebruik van de grond
  • bouwregels zoals bouwvlak en bouwhoogte
  • bestemmingsplankaart
  • staat van bedrijfsactiviteiten
  • gemeentelijk en provinciale plannen
  • indien aanwezig, gerechtelijke uitspraak over het bestemmingsplan of omgevingsvergunning

 23.99  Direct bestellen