Bas1s Architecten vertelt

Bas1s Architecten vertelt:

“Wij maken al een langere tijd gebruik van Planviewer.nl. Voor ons als architecten is het een zeer compleet en prettig platform om mee te werken. Zowel in een verkennende als uitwerkingsfase kunnen we gebruik maken van Planviewer.


Via de kaarten module checken we snel welke bestemmingsplannen van toepassing zijn op de desbetreffende locatie. En middels een aantal klikken kunnen we bestemmingsregels raadplegen. Naast de bestemmingsplannen zijn ook de kadastrale gegevens van een perceel meteen inzichtelijk, zoals sectienummers, perceel nummering en kadastrale groottes. Dit helpt ons de locatie te begrijpen en geeft ons inzicht over de eigendommen e.d. zaken. 
Wanneer we meer de diepte in gaan voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie raadplegen we de cad-module hier kunnen we de bestemmingsplannen en basiskaarten downloaden. Deze kunnen we vervolgens inladen in ons eigen tekenprogramma. Wij personaliseren de lagen en kleuren, zodat dit past binnen onze huisstijl.


Veelal kiezen we voor de combinatie van het ‘CAD Kaarten pakket’ en de ‘Basiskaart’. Het CAD Kaarten pakket geeft ons data zoals bestemmingsgrenzen, gebouwcontouren en perceelsgrenzen. Doordat de gegevens in CAD worden aangeleverd hoeven we geen lijnen over te trekken of iets dergelijks, maar direct starten met het verwerken van de data.


De Basiskaart gebruiken wij als ondergrond. Deze geeft gedetailleerde gegevens, zoals wegdelen, bruggen, groen, kunstwerken en nog veel meer andere info. Wederom, doordat het opgebouwd is met lagen/klassen kunnen we snel het e.e.a. verwerken en zelf kiezen wat we willen laten in ons werk.


We verwerken de data uiteindelijk tot een complete situatietekening welke we kunnen gebruiken voor presentatie doeleinde of als onderdeel van een aanvraag van de omgevingsvergunning 
De Basiskaart is ook zeer goed te gebruiken als ondergrond wanneer we een 3D model willen van de omgeving. Wegdelen, trottoirs, parkeerplaatsen, bomen zijn in te laden in ons tekenprogramma. Dit vormt ons startpunt van het 3D modeleren. Waarna we ons ontwerp kunnen positioneren in het geheel.


Het grootste voordeel van Planviewer voor is dat diverse data makkelijk en snel te raadplegen is, maar vooral dat het ook direct beschikbaar is in een CAD-formaat.” 

Met vriendelijke groet, 

Siu Kin Shek (Architect, eigenaar BAS1S Architecten)