De Nieuwe omgevingswet is van kracht

Het is 1 januari 2024 geweest en dat betekent dat de nieuwe omgevingswet van kracht is. Wat verandert er?

Overgangsrecht

Het overgangsrecht is van kracht. Alle onherroepelijke bestemmingsplannen, inpassingsplannen, wijzigingsplannen, beheersverordeningen en andere ruimtelijke plannen zijn van rechtswege overgaan in het omgevingsplan.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een onderdeel van het omgevingsplan. Het omgevingsplan bestaat uit een oud tijdelijk deel en nieuw tijdelijk deel. Het oude tijdelijke deel (bovengenoemde plannen) moet uiterlijk 2032 in het omgevingsplan verwerkt zijn. Het bestemmingsplan blijft juridisch dus nog een belangrijk deel van het omgevingsplan.

Het nieuwe (tijdelijk) deel van het Omgevingsplan bevat omgevingsplanregels van rijkswege. Dit heeft de “Bruidsschat”. Dit zijn regels die door het rijk zijn opgesteld over bouwen en bouwwerken en milieubelastende activiteiten. Deze regels komen in het Omgevingsplan.

Verschil omgevingsplan en bestemmingsplan

Het omgevingsplan heeft een breder kader en integreert regels van verschillende aspecten. Het omgevingsplan moet tot meer flexibiliteit leiden. De Nieuwe Omgevingswet legt meer nadruk op participatie bij het opstellen van een plan. Planviewer toont ook omgevingsplannen. Lees hier meer over de verschillen tussen een omgevingsplan en een bestemmingsplan.

Gebruik van een perceel of gebouw

Het gebruik van een perceel of gebouw staat beschreven in de enkelbestemming van een bestemmingsplan. De enkelbestemming geeft aan welke activiteiten toegestaan zijn op een locatie zoals; wonen, recreatie, horeca of een bedrijf mag beginnen.

Bouwregels

Als je als particulier of bedrijf een bouwvergunning wil aanvragen, dan dien je dat te doen in het Omgevingsloket. Wil je vooraf eerst verdiepen in de bouwregels, bekijk dan het bestemmingsplan.

Het huidige geldende bestemmingsplan blijft nog een belangrijk onderdeel van het Omgevingsplan.

 

Wil je weten welke bouwregels en activiteiten voor jouw locatie gelden? Check dan het Bestemmingspakket.