Hoe hoog is de grond?

Hou jij wel droge voeten na een overstroming? Hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte van een referentiehoogte, het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een NAP van 0 meter is ongeveer gelijk aan het gemiddelde zeeniveau van de Noordzee. Hoogte van grond boven NAP

Hoogte maaiveld

De hoogte van het grondoppervlak van een perceel wordt vaak aangeduid met de hoogte van het maaiveld. Deze hoogte vertelt jouw iets over het overstromingsgevaar bij een dijkdoorbraak, maar ook of jouw kelder mogelijk blank komt te staan na een hoosbui. Wil je bepalen wat de gemiddelde hoogte is van de grond van je perceel of de omliggende percelen, kijk dan in het Gebouwrapport. In een Gebouwrapport staat de hoogte van het maaiveld ten opzichte van NAP aangegeven. Zo weet je of je huis niet onder water komt te staan!

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

De hoogtegegevens in het Gebouwrapport worden geraadpleegd vanuit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Het AHN is een digitaal bestand waarin bij elk stukje grond van een halve bij halve meter is opgenomen hoe hoog het ligt ten opzichte van het NAP. De gegevens zijn verwerkt in een digitale hoogtekaart. Deze informatie wordt gebruikt in het Gebouwrapport.

Normaal Amsterdams Peil (NAP)

Door gebruik te maken van één nulpunt kunnen hoogtes worden vergeleken. Het hoogste punt van Nederland is gelegen in Vaals, met een hoogte van 322,4 meter boven NAP. Het laagste punt, 6,8 meter onder NAP, is gelegen bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarnaast is het NAP onmisbaar voor de bescherming tegen overstromingen. Regelmatig wordt er gecontroleerd of de dijken en andere waterkeringen nog hoog genoeg zijn ten opzichte van het NAP. Om overal in Nederland de hoogte ten opzichte van NAP te bepalen zijn er door het hele land circa 35.000 peilmerken aangebracht. De peilmerken zijn verankerd in onder andere bruggen, viaducten en woonhuizen. Vrijwel overal in Nederland is er binnen een afstand van 1 kilometer een peilmerk te vinden.