Hoe is Nederland qua grondgebied bestuurlijk verdeeld?

Om Nederland qua grondgebied bestuurlijk in te delen zijn er bestuurlijke grenzen gedefinieerd. We maken die bestuurlijke grenzen dagelijks mee. De gebieden zijn gemeente-, provincie- en landsrijksgrenzen. 

Gebiedswijzigingen 
Je zou het zo niet zeggen naar de bestuurlijke grenzen wijzigen zo af en toe. Voorstellen om de gebieden te wijzigen komen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijwerkingen daarvan vinden jaarlijks plaats. 

Provincie- en landsrijksgrenzen 
Wijzigingen in Provincie- en landsrijksgrenzen komen niet veel voor. De laatste provinciegrenswijziging (januari 2019), was tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Door het ontstaan van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, voorheen Vianen (UT), Zederik (ZH) en Leerdam (ZH), is de grens tussen de provincies Zuid-Holland en Utrecht aangepast. 

Gemeenten 
De meeste wijzigingen van bestuurlijke grenzen vinden plaats bij de gemeenten. De meest voorkomende redenen zijn: 

  • Als gemeenten gaan fuseren dan worden taken en bevoegdheden bij elkaar gevoegd waardoor efficiency ontstaat en kostenbesparing. 
  • In het algemeen dragen samenvoegingen bij aan het vergroten van de bestuurskracht, professionaliseren van de organisatie en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. 
  • Door die herindelingen is het aantal gemeenten drastisch verminderd. Omstreeks 1900 hadden we nog 1100 gemeenten. Per 1 januari 2021 staat de teller op 352.  

Alles nog even op een rijtje
Zo af en toe ontstaat verwarring tussen woonplaatsen en gemeentenamen. Daarbij wordt de woonplaats aangeduid als gemeente. De woonplaats maakt een onderdeel uit van de gemeente. Zo ook een buurtschap. De woonplaats heeft een blauw plaatsnaambord en buurtschap een witte. Een buurtschap is een klein bewoonde plaats vaak in het buitengebied van een gemeente zonder een duidelijk middelpunt (kerk of plein).

Landelijk     Nederland 
Provincie     Drenthe 
Gemeente   AA en Hunze 
Woonplaats Assen 
Buurtschap  Geelbroek (tussen woonplaats Hooghalen en Assen) 

Kijk hier voor een overzicht van alle woonplaatsen en gemeenten die daarbij horen.