Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Een bestemmingsplan komt niet zomaar tot stand. Het proces om tot een bestemmingsplan te komen bestaat uit meerdere fasen zodat betrokkenen invloed kunnen uitoefenen tot het bestemmingsplan.hoe komt een bestemmingsplan tot stand

Invloed kan je uitoefenen door naar inspraakavonden te gaan, je zienswijze in te dienen of bezwaar te maken tegen een bestemmingplan.

Wat zijn de verschillende fasen in de procedure?

Een procedure waarin een bestemmingsplan wordt opgesteld bestaat uit verschillende fasen:

  • Voorbereiding: Kennisgeving
  • Ontwerp: Vooroverleg, inhoud en onderbouwing, kennisgeving, terinzagelegging, zienswijze. Duur: 6 weken.
  • Vaststelling: Reactie op zienswijzen, beslistermijn/besluit, kennisgeving van vaststellingsbesluit in Staatscourant en elektronisch. Terinzagelegging. Duur: maximaal 6 weken.
  • Beroep: Bij Raad van State. Binnen 6 weken na terinzagelegging: verweerschrift gemeenteraad, uitspraak door bestuursrechter binnen 12 maanden.
  • Onherroepelijk: Geen bezwaren dan wel door Raad van State beroep afgewezen. 

Hoe kan ik het bestemmingsplan tussentijds inzien? 

Bij iedere fase is het bestemmingsplan online te zien op Planviewer.nl via een Bestemmingsrapport. Aangezien de periode waarbinnen je bezwaar kunt maken of een zienswijze indienen kort is, is het van belang dat je tijdig het bestemmingsplan inziet en dus binnen 6 weken bezwaar kunt maken. Hoe weet je nu dat een bestemmingsplan een nieuwe fase is ingegaan? Met een PlanAlert mis je geen enkele publicatie meer van een bestemmingplan en kan je direct het betreffende bestemmingsplan inzien. Zo blijf je automatisch op de hoogte.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen het bestemmingsplan?

Hoe je bezwaar maakt staat in de publicatie van het betreffende bestemmingsplan, welke je op Planviewer online kunt inzien.