Hoe maak ik bezwaar tegen een bestemmingsplan

Dag vrij uitzicht!

Volgens de bouwplannen die de overheid voor de aankomende jaren op de agenda gezet heeft, gaat er veel gebouwd worden. Er bestaat een heel grote kans dat er ook bij jou in de buurt nieuwe huizen of zelfs nieuwe wijken komen. Misschien wel recht tegenover jou! Is hier nog iets aan te doen? Wij leggen je uit hoe het werkt met bestemmingsplannen...

Hoe worden bestemmingsplannen opgesteld?

Een bestemmingsplan komt niet zomaar tot stand. Het proces om tot een bestemmingsplan te komen bestaat uit meerdere fasen zodat betrokkenen invloed kunnen uitoefenen tot het bestemmingsplan. Invloed kan je uitoefenen door naar inspraakavonden, je zienswijze in te dienen of bezwaar te maken tegen een bestemmingplan.

Wat zijn de verschillende fasen in de procedure?

Een procedure waarin een bestemmingsplan wordt opgesteld bestaat uit verschillende fasen:

  • Voorbereiding: Kennisgeving.
  • Ontwerp: Vooroverleg, inhoud en onderbouwing, kennisgeving, terinzagelegging. Duur: 6 weken. Een zienswijze is niet meer nodig bij omgevingsrechtelijke besluiten.
  • Vaststelling: Eventuele reactie op zienswijzen, beslistermijn/besluit, kennisgeving van vaststellingsbesluit in Staatscourant en elektronisch. Terinzagelegging. Duur: maximaal 12 weken.
  • Beroep: Bij Raad van State. Binnen 6 weken na terinzagelegging: verweerschrift gemeenteraad, uitspraak door bestuursrechter binnen 12 maanden.
  • Onherroepelijk: Geen bezwaren dan wel door Raad van State beroep afgewezen

Hoe kan ik het bestemmingsplan tussentijds inzien?

Bij iedere fase is het bestemmingsplan online te zien op Planviewer.nl. Aangezien de periode waarbinnen je bezwaar kunt maken of een zienswijze indienen kort is, is het van belang dat je tijdig het bestemmingsplan inziet en dus binnen 6 weken bezwaar kunt maken. Hoe weet je nu dat een bestemmingsplan een nieuwe fase is ingegaan? Met een PlanAlert mis je geen enkele publicatie meer van een bestemmingplan en kan je direct het betreffende bestemmingsplan inzien. Zo blijf je automatisch op de hoogte. Met het premium abonnement hoef je zelfs niet in te loggen om te zien wat er in jouw buurt speelt maar staat het direct in de mail.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen het bestemmingsplan?

Hoe je bezwaar maakt staat in de publicatie van het betreffende bestemmingsplan, die je op Planviewer online kunt inzien. Als je bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaal je griffiegeld. Dat betaal je ook als je een verzoek indient voor een voorlopige voorziening. Je krijgt het griffiegeld terug als je je een zaak wint.

Bron: Rijksoverheid Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling