Hoe voorkomt u een erfgrensconflict?

Wil je een huis kopen, verbouwen of een schutting plaatsen, controleer dan de status en de ligging van de perceelgrenzen. Perceelgrenzen zijn de oorzaak van de meest voorkomende conflicten tussen buren of met de gemeente.erfgrens conflict

Voorkom een conflict over een erfgrens

Controleer of de grenzen de status “definitief” hebben met een Maatvoering Perceel.

Status kadastrale grenzen

Grenzen kunnen 3 statussen hebben namelijk: Voorlopig, Administratief en Definitief.

  • Een voorlopige grens is niet door het Kadaster ingetekend, maar is door derden ingetekend.
  • Een administratieve grens is wel door het Kadaster ingetekend, maar niet in het veld ingemeten.
  • Een definitieve grens is door het Kadaster ingemeten.

Wat betekent dat voor jou?

Als de voorlopige of administratieve grens afwijkt van de definitieve grens, dan kan het zijn dat jouw schutting of aanbouw niet conform de regels omtrent erfafscheiding is geplaatst. Dit kan leiden tot vaak dure en langdurige juridisch trajecten.

 
Controleer ook de ligging van de kadastrale grenzen voor het plaatsen van een erfafscheiding. De regels over erfscheiding zijn te vinden in het bestemmingsplan. Zoek het Bestemmingsrapport, met enkelbestemming, voor jouw woning.

Hoe voorkom je een erfgrensconflict

Voorkom erfgrensconflicten en controleer of de grenzen de status “definitief” hebben. In een Maatvoering Perceel zie je direct welke status de perceelsgrenzen hebben.

Om de erfgrens definitief te maken, moet een aanwijzing plaatsvinden door alle eigenaren van de percelen grenzend aan de betreffende erfgrens. Deze gezamenlijk aangewezen erfgrens wordt dan door het kadaster ingemeten.

Gebruik dan een Maatvoering Perceel om samen met je buren te bepalen hoe de perceelsgrenzen liggen. In het Maatvoering Perceel staan afmetingen van de kadastrale grenzen vermeld op een kaart en op een luchtfoto.