7.5

Hoe voorkomt u een erfgrensconflict?

Datum: 19 jul. 2019

Wil je een huis kopen, verbouwen of een schutting plaatsen, controleer dan de status van de perceelgrenzen. Perceelgrenzen zijn  de oorzaak van de meest voorkomende conflicten tussen buren  of met de gemeente.erfgrens conflict

Voorkom een conflict over een erfgrens en controleer of de grenzen de status “definitief” hebben met een Percelenrapport.

Status kadastrale grenzen.

Grenzen kunnen 3 statussen hebben namelijk: Voorlopig, Administratief en Definitief.

  • Een voorlopige grens is niet door het Kadaster ingetekend, maar is door derden ingetekend.
  • Een administratieve grens is wel door het Kadaster ingetekend, maar niet in het veld ingemeten.
  • Een definitieve grens is door het Kadaster ingemeten.

Wat betekent dat voor jou? 

Als de voorlopige of administratieve grens afwijkt van de definitieve grens, dan kan het zijn dat uw schutting of aanbouw niet conform de regels omtrent erfafscheiding is geplaatst. Dit kan leiden tot vaak dure en langdurige juridisch trajecten. 

Hoe voorkomt u een erfgrensconflict.

Voorkom erfgrensconflicten en controleer of de grenzen de status “definitief” hebben. In een Percelenrapport zie je direct welke status de perceelsgrenzen hebben.

Om de erfgrens definitief te maken, moet een aanwijzing plaatsvinden door alle eigenaren van de percelen grenzend aan de betreffende erfgrens. Deze gezamenlijk aangewezen erfgrens wordt dan door het kadaster ingemeten.

Gebruik dan een Maatvoering Perceel om samen met je buren te bepalen hoe de grenzen liggen. In het Maatvoering Perceel staan afmetingen van de grenzen.vermeld op een kaart en op een luchtfoto. 

product-image