7.5

Hoe weet ik of de grond vervuild is?

Datum: 17 jan. 2019

Je hebt een huis met een stuk tuin en je wilt daar een moestuin maken. Hoe weet je of de grond niet vervuild is? In Nederland komt bodemverontreiniging op grote schaal voor. Er zijn circa 250.000 locaties waar de bodem mogelijk sterk vervuild is. Bodemloket

Bodemverontreiniging

De meeste verontreinigingen zijn veroorzaakt in het verleden. Plekken waar vroeger bedrijven hebben gestaan - zoals benzinestations, garages, chemische wasserijen of gasfabrieken - zijn verdacht op mogelijke bodemverontreinigingen. Maar ook ondergrondse olietanks in tuinen die opgevuld zijn met zand kunnen voorheen olie gelekt hebben.

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Als je een stuk grond of een huis koopt is het belangrijk informatie in te winnen over eventuele bodemverontreiniging. Als koper van een huis of stuk grond bestaat er de zogenaamde onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper verplicht is om uit te zoeken of er een mogelijke bodemverontreiniging aanwezig is. De verkoper en makelaar hebben een mededelingsplicht: Zij zijn verplicht om de nieuwe eigenaar te informeren als een bodemverontreiniging bekend is.

Informatie inwinnen

Er zijn verschillende manieren om informatie te krijgen over mogelijke vervuiling van de bodem. Een eerste stap kan zijn om Bodemloket.nl te raadplegen. Via het Bodemloket krijg je inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook zie je waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit kunnen hebben beïnvloed. Niet alle gemeenten zijn aangesloten bij het Bodemloket. Wij adviseren daarom om altijd ook nog bij de gemeente een verzoek in te dienen voor het inwinnen van bodeminformatie.

Bodemonderzoek

Om te voorkomen dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond, kan een bodemonderzoek een vereiste zijn bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Stel: je wilt een nieuwe woning bouwen of funderingsherstel plegen, dan is een bodemonderzoek vereist. Ook als je uitsluitsel wilt over de kwaliteit van de grond op je perceel, kun je een bodemonderzoek uit laten voeren.

product-image
product-image