Nederland in één digitale kaart

Hoe zorg je ervoor dat je in een continu veranderend landschap beschikt over actuele topografische informatie? De oplossing ligt in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit is dé digitale kaart van Nederland waarop de inrichting van de fysieke omgeving is vastgelegd.

Basisregistratie Grootschalige Topografie
Basiskaart Grootschalige topografie

Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden waarin staat dat alle overheidsinstellingen verplicht gebruik moeten maken van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), één van de 10 verschillende basisregistraties van de Nederlandse overheid. De totstandkoming van de BGT was een grote operatie; om met alle verschillende partijen tot een uniforme digitale basiskaart van Nederland te komen heeft veel tijd, geld en moeite gekost.

In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. Het is een grootschalige kaart, hij heeft een schaal van 1:500 tot 1:5000. Dit zorgt ervoor dat de werkelijke omgeving er heel gedetailleerd op staat, tot op 20 cm nauwkeurig.

Beheer BGT

Het beheren van de BGT wordt gedaan door de bronhouders. Dat zijn de gemeenten, provincies, waterschappen, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Zij leveren de informatie volgens gestandaardiseerde afspraken aan bij het Kadaster.

De bronhouders zijn georganiseerd in de stichting Samenwerkingsverband Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT) en zijn zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van topografische gegevens in eigen gebied. Zo werken de betrokken overheidsorganisaties nauw samen om de BGT actueel en betrouwbaar te houden.

Een groot pluspunt van de BGT is dat de kwaliteit continu verbeterd wordt. Via de voorziening “verbeter de kaart” kunnen gebruikers op een laagdrempelige manier verbeteringen of suggesties aanleveren. De bronhouders controleren de melding en verbeteren waar nodig. De BGT is open data.

BGT als CAD bestand

Planviewer heeft een manier ontwikkeld om de actuele BGT te kunnen leveren als CAD- of GIS-bestand. CAD als .dwg en .dxf en GIS als .shp/ shape bestand.Hiermee kan de BGT direct worden gebruikt in een tekenprogramma en biedt het met name voor technisch tekenaars en architecten een actuele en nauwkeurige basis. Wil je de BGT als CAD bestand proberen, bestel dan een Basiskaart.