Verschil tussen een omgevingsplan en een bestemmingsplan

De omgevingswet is een wet in Nederland die beoogt het omgevingsrecht te vereenvoudigen en te integreren. Deze wet introduceert het begrip "omgevingsplan" als vervanging voor verschillende ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan. De gemeente heeft tot 2032 de tijd om het Omgevingsplan definitief te maken. Tot die tijd is het geldende bestemmingsplan een onderdeel van het omgevingsplan.

Verschil tussen een omgevingsplan en een bestemmingsplan

Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen een omgevingsplan, conform de nieuwe omgevingswet, en een bestemmingsplan:

Breder kader:

  • Bestemmingsplan

Traditioneel gezien beperkte het bestemmingsplan zich tot ruimtelijke ordening en de toedeling van gronden aan bepaalde functies (zoals wonen, werken, recreatie).

  • Omgevingsplan

Het omgevingsplan heeft een breder kader en omvat niet alleen ruimtelijke aspecten, maar ook andere aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals milieu, water, natuur en cultureel erfgoed.
 

Integratie van regels:

  • Bestemmingsplan

Bevatte voornamelijk regels met betrekking tot de bestemming en het gebruik van de grond.

  • Omgevingsplan

Integreert regels voor verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving in één samenhangend plan. Dit bevordert integraliteit en samenhang in het omgevingsbeleid.

Flexibiliteit:

  • Bestemmingsplan:

Kon in sommige gevallen star zijn en belemmeringen vormen voor gewenste ontwikkelingen.

  • Omgevingsplan:

Biedt meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit, waardoor het gemakkelijker is om in te spelen op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen.

Participatie:

  • Bestemmingsplan:

Vereiste al enige vorm van participatie, maar dit verschilde per gemeente.

  • Omgevingsplan:

Legt meer nadruk op participatie en betrokkenheid van belanghebbenden bij het opstellen van het plan.

Digitalisering:

  • Bestemmingsplan:

Werd vaak opgesteld in de vorm van een fysiek document.

  • Omgevingsplan:

Wordt digitaal opgesteld en is onderdeel van het digitale stelsel Omgevingswet (DSO).
 

Het omgevingsplan is dus een meer geïntegreerd en flexibel instrument dan het traditionele bestemmingsplan. Het beoogt een betere afstemming van verschillende belangen in de fysieke leefomgeving en een efficiëntere uitvoering van het omgevingsbeleid.

Totdat het omgevingsplan definitief is blijft het bestemmingsplan een belangrijk juridisch onderdeel van het omgevingsplan.

Wil je weten welke bouwregels en activiteiten op jouw locatie mogen plaatsvinden? Check dan het Bestemmingspakket.