Wat is open data en wat kan je ermee?

De term ‘open data’ raakt meer en meer ingeburgerd. En gelukkig weten steeds meer bedrijven en organisaties gebruik te maken van open data.

Ook Planviewer is fan van open data en zou niet zonder kunnen bestaan. Planviewer volgt de mogelijkheden op de voet en voegt daar waar open datasets toegevoegde waarde hebben deze toe.

Hoewel open data niet beperkt is tot de overheid, is het wel de overheid (ook Europees) die het voortouw neemt in het openstellen van data. Immers, de burgers en bedrijven in een land hebben al belasting betaald en daarmee ook bijgedragen aan de data die de overheid verzamelt. Het is niet meer dan normaal, dat deze data terugvloeit naar de gebruikers. Uiteraard wordt daarbij zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens.

Wat is open data?

De Nederlandse overheid hanteert de volgende definitie:

  • De data is openbaar;
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak;
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders);
  • Open Data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

Waarom open data?

Open data zijn op kosten van de burger verzameld en maakt een transparantie overheid mogelijk. Bovendien stimuleert open data de creativiteit en leidt het openstellen van datasets tot nieuwe inzichten en businessmodellen, die de overheid zelf niet had kunnen verzinnen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het open data beleid, waaronder ook de afstemming tussen de organisaties die datasets leveren.

Waar kan ik de datasets vinden?

De datasets die opengesteld zijn door de overheid kan je vinden op data.overheid.nl. Wil je er echt mee aan de slag en mogelijk verschillende datasets combineren en/of visualiseren, laat het dan vooral weten.

Voorbeelden van datasets en nieuwe toepassingen

Niet alleen Planviewer als platform is mogelijk dankzij open data, ook de nieuwe dienst PlanAlert had niet kunnen bestaan zonder de juiste datasets. Uiteraard voegt Planviewer verdere intelligentie toe. Vaak zijn enkele open datasets niet zomaar bruikbaar, maar is er meer interpretatie nodig, nieuwe manieren van presenteren en koppelingen met verschillende andere data nodig. Van data over auto’s (kenteken), luchtkwaliteit tot en met data over de bevolking van Nederland (CBS) het is allemaal beschikbaar gemaakt. Google Translate gebruikt het enorme volume aan EU documenten die in alle europese talen bestaan om de vertalingsalgoritmen te trainen, en zo de kwaliteit van de service te verbeteren.

Ontdekken van open data en verbanden met Planviewer

Planviewer.nl is als platform maar één voorbeeld van wat de kracht van het bundelen, filteren, interpreteren en visualiseren van (open) data kan betekenen. Inmiddels vertrouwen meer dan 300.000 gebruikers maandelijks op Planviewer.

Met de API’s van Planviewer is het mogelijk data te combineren en te visualiseren. Veel datasets hebben een geo component (WMS*). Daarmee wordt het mogelijk om zelf bijna onbeperkt datasets toe te voegen en als je wilt ook te visualiseren.

*Een Web Map Service (WMS) publiceert kaarten (visuele voorstelling van de geo ruimtelijke data, niet de data zelf) op het wereldwijde web. WMS Biedt een manier om gelijktijdig een visueel overzicht te krijgen van complexe en gedistribueerde geografische kaarten. (bron: wikipedia)

Start nu met ontdekken en neem contact op

Wil je weten welke mogelijkheden Planviewer biedt op het gebied van Open Data of betaalde datasets om meer inzicht en overzicht te krijgen, neem dan met ons contact op.

Of start direct met onze Webservices en claim de eerste 50.000 gratis calls.