Geo- en vastgoeddata op locatie:

Toekomst

Hoe toets ik mijn bedrijfsplannen aan een bestemmingsplan?

Hoe toets ik mijn bouwplannen aan een bestemmingsplan?

Is dit pand te huur?

Zijn er evenementen in mijn woonomgeving?

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Blijft mijn uitzicht in de toekomst vrij?

Kan ik een melding krijgen als er wat gaat veranderen in mijn wijk?

Wat zijn de toekomstige gemeentelijke plannen in deze wijk?

Mag bestaande industrie in de omgeving uitbreiden?

Producten

Alert Bestemmingsplannen

Geautomatiseerd op de hoogte van wijzigingen in bestemmingsplannen. Een dienst waarbij u periodiek een e-mail ontvangt bij een veranderingen binnen een door u geselecteerd gebied.

Informatie:

 • Nieuw bestemmingsplan
 • Bestemmingsplan wijziging
 • Nieuw ruimtelijk plan
 • Nieuw projectbesluit
 • Periodiek Alert mail
 • Link voor locatie op de kaart

min. € 6,05  Direct bestellen

Vergunningenrapport

Wilt u weten welke vergunningen er de afgelopen weken zijn aangevraagd of afgegeven rondom een specifieke locatie, dan heeft u een Vergunningenrapport nodig. Het rapport bevat de volgende informatie:

Informatie:

 • Overzichtskaart
 • Type vergunning
 • Datum aanvraag- of afgifte vergunning
 • Adres of locatie van de vergunning
 • Omschrijving van de vergunning

€ 6,99  Direct bestellen

Alert Lokale Bekendmakingen

Geautomatiseerd op de hoogte van vergunningen. Een dienst waarbij u periodiek een e-mail ontvangt bij een aanvraag of afgifte van een vergunning binnen een door u geselecteerd gebied.

Informatie
 • Vergunningen
 • Bouwaanvragen
 • Omgevingsvergunning
 • Ontvang een e-mail bij een wijziging
 • Link naar de publicatie
 

min. € 6,05  Direct bestellen

Bestemmingsrapport

Een Bestemmingsrapport is een samenvatting van een bestemmingsplan in pdf-formaat voor een specifieke locatie. U ontvangt informatie over het bestemmingsplan en de voorschriften op basis van een adres of een klik op de kaart.

Informatie:

 • Situatiekaart locatie
 • Bestemmingsplankaart
 • Regels enkelbestemming
 • Bouwvlak en bouwhoogte
 • Aanduidingen
 • Links naar de overige regels

€ 6,99  Direct bestellen

Percelenrapport

Een Percelenrapport is opgebouwd uit de kadastrale kaart van het Kadaster en de gebouwen zoals die bekend zijn bij de gemeente. Afgebeeld worden de grenzen van een kadastraal perceel in pdf van een bepaalde datum. Het rapport is zowel voor bebouwde als onbebouwde percelen te bestellen op basis van een adres, een kadastraal nummer of een klik op de kaart.

Informatie:

 • Ligging kadastraal perceel en omliggende percelen
 • Kadastrale grenzen en gebouwen
 • Status kadastrale grenzen
 • Perceelnummers
 • Straatnamen en huisnummers

€ 1,21  Direct bestellen