Datagedreven gebiedsontwikkeling

Om techniek, data en inhoudelijke gespecialiseerde kennis van gebiedsontwikkeling onder één dak te hebben, moet je wel een unieke organisatie zijn.

Kaartviewer techniek en (locatie)geodata zijn niet meer weg te denken binnen gebiedsontwikkeling. Het zorgt namelijk voor efficiëntere processen, minder fouten en daardoor lagere kosten. Tegelijkertijd is het een slimme manier om meer inzicht te verkrijgen in het gebied waarin je actief bent.

Toch kan het nóg intelligenter!

Gemeenten en locatieontwikkelaars staan de komende jaren voor een grote uitdaging bij het (her) inrichten van duurzame locaties en gebieden. In het voortraject komt veel onderzoek kijken. Gebieden moeten onderzocht worden, bestemmingen en belemmeringen in kaart gebracht worden, een eigendomsonderzoek is van belang en zo zijn er meerdere stappen die gevolgd moeten worden vóórdat er een bouwtraject opgestart kan worden. Daarnaast moet men o.a. de regelgeving volgen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptie, slimme bereikbaarheid en nog veel meer om ervoor te zorgen dat het project toekomstbestendig is. 
Hiervoor zijn verschillende (geo)datastromen beschikbaar gemaakt die openbaar te raadplegen zijn. Deze datastromen kan men via Webservices gebruiken voor ondersteunende analyses of om gebieden visueel inzichtelijk te maken. Het is vaak een lastige zoektocht om alle geodata bij elkaar te krijgen en om daar een coherent geheel in te krijgen.

Alles onder één dak.

Via de Webservices van Planviewer is dit geen probleem. Want wij hebben actuele locatiedata en een Kaartviewer beschikbaar en hebben gespecialiseerde consultants in dienst die ondersteuning bieden in het gehele proces. Al bijna 20 jaar ondersteunen wij zowel publieke als commerciële organisaties in hun informatiebehoefte binnen datagedreven gebiedsontwikkeling. 
 

Laat een scan uitvoeren door een van onze consultants om te bekijken of er werkprocessen efficiënter ingericht kunnen worden binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op! 088-7006060 info@planviewer.nl