Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Je komt erachter dat de gemeente het bestemmingsplan wijzigt en daarmee toestemming geeft om iets te bouwen wat jij helemaal niet leuk vind. Of je ziet dat de buren een vergunning hebben aangevraagd voor de bouw van een enorme schuur in de achtertuin. Je bent het er niet mee eens en wilt bezwaar maken.  Bezwaar en zienswijze plannen

Hieronder wordt uitgelegd hoe het proces van bezwaar maken in z’n werk gaat, zowel bij bestemmingsplannen als bij de omgevingsvergunning.  

Bezwaar bestemmingsplan 

Met een bestemmingsplan wordt er bepaald wat er met de ruimte mag gebeuren. Lees wat er nu mag volgens het huidige bestemmingsplan een Bestemmingsrapport. Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan. Op verschillende manieren kun je hier invloed op uitoefenen.  

De gemeente kondigt een bestemmingsplan aan bijvoorbeeld door middel van een bewonersbrief, huis-aan-huis bladen of de gemeentelijke website. Gemeentes zijn verplicht om de aankondiging ook digitaal te publicerenMis geen aankondiging en abonneer je op een PlanAlert. Er wordt eerst een ontwerpbestemmingsplan opgesteld welke tot 6 weken kan worden ingezien op het gemeentehuis of de gemeentelijke website. In deze periode van 6 weken kun je je ‘zienswijze’ kenbaar maken aan de gemeenteraad. Een zienswijze is niets anders dan een brief aan de gemeenteraad waarin je je bezwaren tegen het nieuwe plan aangeeft. Als je dit niet doet en het bestemmingsplan wordt vastgesteld, kun je later geen beroep instellen.  
 
Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Daarna heeft de gemeente 2 weken de tijd om het bekend te maken. Ben je het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kun je beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. In de bekendmaking wordt aangegeven in welke periode je beroep kunt instellen. Ontvang de bekendmaking via een e-mail met de PlanAlert. De periode bedraagt altijd 6 weken, daarna treedt het bestemmingsplan in werking.  

Als je bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaal je griffiegeld. Dit bedrag krijg je terug als je de zaak wint.  

Bezwaar omgevingsvergunning 

Elke aanvraag van een omgevingsvergunning dient te worden gepubliceerd in een gemeentelijk blad, dagblad, een huis-aan-huisblad of op internet. Zo zou je op de hoogte moeten zijn van de bouw- of verbouwplannen van bijvoorbeeld uw buren. Je mist geen publicatie van een omgevingsvergunning met een PlanAlert.
 
Ben je niet eens met de bouwplannen, geadviseerd wordt eerst in goed overleg eruit te komen met bijvoorbeeld je buren. Lukt dit niet, dan kun je als de omgevingsvergunning al is verleend, tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen. De gemeente dient de vergunning dan heroverwegen. In een Vergunningenrapport zie  je de vergunningen die de afgelopen 6 weken zijn aangevraagd of afgegeven. 
 
Bij complexere vergunningsaanvragen met een hoog risico voor de omgeving, wordt de vergunning volgens de uitgebreide procedure afgehandeld. De gemeente legt in dit geval het conceptbesluit op de vergunningaanvraag te voor 6 weken inzage. Via een PlanAlert ontvang je een e-mail dat er een vergunningsaanvraag ter inzage ligt. Tijdens deze periode kun je je zienswijze kenbaar maken. De gemeente neemt deze zienswijzen mee in het definitieve besluit. Als je het niet eens bent met het definitieve besluit kun je beroep instellen bij de rechtbank.  

Als de gemeente instemt met het bezwaar tegen de omgevingsvergunning, wordt de vergunning ingetrokken en mogen de bouwplannen niet meer worden uitgevoerd. De indiener van de vergunning kan vervolgens weer in beroep gaan bij de rechter tegen het intrekken van de vergunning.