Waar liggen de NOVEX gebieden

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is bezig met het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het doel van de NOVI is nationale regie op ruimtelijke ordening. In dat kader zijn NOVEX-gebieden aangewezen.

Wat zijn NOVEX-gebieden?

NOVEX gebieden zijn gebieden die aangewezen zijn voor grote ruimtelijke transities en waar een apart ontwikkelperspectief voor nodig is. Hier is een programma voor opgesteld. Er zijn 16 gebieden en voor ieder gebied komt een programma. Voor deze gebieden worden plannen gemaakt voor een duurzame gebiedsontwikkeling voor (woning)bouw, infrastructuur, energietransitie en natuur. De NOVEX gebieden zijn in kaart gebracht en zijn te bekijken in de NOVEX -kaartviewer.

Basisset NOVEX

Het is een puzzel om de NOVEX gebieden duurzaam te ontwikkelen. Er zijn heel veel aspecten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving en gebiedsontwikkeling. Om de puzzel goed te maken heeft het Rijk de basisset NOVEX neergezet. De basisset bestaat uit ruimtelijke data vastgelegd in kaartlagen en geo-data. De datasets die reeds beschikbaar zijn, zijn te bekijken in de NOVEX-Kaartviewer. Nog niet alle datasets zijn beschikbaar. Houdt de NOVEX-Kaartviewer in de gaten voor de nieuwe datasets.

Hulp bij interpretatie van NOVEX?

De NOVEX dataset bestaat uit veel geo-data. Heb je de NOVEX-Kaartviewer bekeken en heb je vragen over de interpretatie over de data? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Planviewer heeft sinds 2010 ervaring in het visualiseren van geo-data in Kaartviewers. ROgeo BV, het moederbedrijf van Planviewer, heeft al sinds het jaar 2000 ervaring in het interpreteren en analyseren van ruimtelijke data en geo-informatie.

088-7006060 info@planviewer.nl Demo aanvragen

 

Bron: De nationale omgevingsvisie