• Artikelen»
  • Wonen»
  • Mag ik een zorgunit voor mijn ouders in mijn tuin zetten?

Mag ik een zorgunit voor mijn ouders in mijn tuin zetten?

Met het veranderende zorgstelsel in Nederland blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Ook een zorgunit of mantelzorgwoning bij een van de kinderen in de tuin wint aan populariteit. Maar kun je overal zomaar een zorgunit neerzetten?  Zorgunit neerzetten

Vergunningsvrij een mantelzorgwoning plaatsen

De regels rondom het plaatsen van mantelzorgwoningen of zorgunits zijn nog nieuw. Bovendien verschillen ze per gemeente. In de meeste gemeenten mag je een zorgunit vergunningsvrij in de tuin plaatsen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo moet het echt gaan om mantelzorg en moet het een tijdelijke oplossing zijn.

De zorgunit zelf moet ook voldoen aan bepaalde regels. De zorgwoning moet bijvoorbeeld altijd geplaatst worden op het achtererf van een bestaande woning en binnen de daarvoor geldende grenzen. Wat je achtererf precies is en wat de regels zijn rondom bebouwing hiervan, lees je in het Bestemmingsrapport.

In het Bestemmingsrapport staan de voorschriften van de enkelbestemming van een gekozen locatie. Je leest hierin dus precies wat je en wel en niet mag bouwen op een bepaald adres.

Bestaande bouwwerk ombouwen tot zorgunit

Wil je een aanbouw maken aan je woning voor bijvoorbeeld je ouders, dan mag dat meestal vergunningsvrij in het achtererfgebied. Volgens de officiële definitie is het achtererfgebied: ‘Het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’.

Let op: een aanliggend weiland of natuurgebied hoort niet bij het achtererfgebied en als het achtererfgebied grenst aan het openbaar toegankelijk gebied, moet de bebouwing 1 meter terugspringen. Weet je niet precies wat je achtererfgebied is, lees dan het artikel over "Achtererfgebied".