Mag ik zonnepanelen plaatsen op mijn huis?

Nederland zit in een energie-transitie. Fossiele brandstoffen raken op en om genoeg energie op te blijven wekken, zal de zon een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Zonne-energie is duurzaam, milieuvriendelijk, maar vooral: gratis. Zonnepanelen zijn een goede investering, want de zon schijnt overdag altijd. Ook in de winter en op bewolkte dagen. Zo wek je thuis heel eenvoudig je eigen duurzame energie op.Zonnepanelen op jouw woning

Mag ik zonnepanelen plaatsen?

Voor het aanbrengen van zonnepanelen gelden een aantal regels. In de meeste gevallen mag je zonnepanelen vergunningsvrij plaatsen als dat volgens de regels gebeurt. Er zijn dan wel een aantal voorwaarden waar jouw woning en de panelen aan moeten voldoen.Heb je echter een vergunning nodig, check dan het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan 

Als er niet wordt voldaan aan alle voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, dan krijg je te maken met het bestemmingplan en moet je een omgevingsvergunning aanvragen. In het bestemmingsplan legt de overheid regels vast voor de ruimtelijke ordening. Hierin is aangegeven welke bestemming de grond heeft en welk gebruik is toegestaan inclusief bijbehorende regels. Wanneer je zonnepanelen niet vergunningsvrij mag plaatsen, dan moet worden voldaan aan de bouw- en gebruiksregels. 

Via Planviewer kun je voor jouw woning een Bestemmingsrapport aanvragen van het geldende bestemmingsplan. In het Bestemmingsrapport staan de bouw- en gebruiksregels voor jouw woning beschreven.

Is het plaatsen van de panelen vergunningsvrij?

Er zijn dan wel een aantal voorwaarden waar jouw woning en de panelen aan moeten voldoen:

1. Monument of beschermd stads- of dorpsgezicht? 

Ten eerste is het belangrijk om te weten of jouw woning een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is of dat het ligt in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. Dit kan worden opgezocht in het monumentenregister. Twijfel je of jouw woning een monument is? Check het in het Eigenarenrapport Hierin staat aangegeven of jouw woning een monument is en/of ligt in beschermd stads- of dorpsgezicht. Wanneer dit het geval is, mogen zonnepanelen doorgaans niet zonder vergunning worden geplaatst. 

2. Plat of schuin dak? 

Indien de zonnepanelen worden geplaatst op een schuin dak dan gelden er aanvullende voorwaarden. Zo mogen de panelen niet uitsteken, moeten de panelen in of direct op het dakvlak worden geplaatst en moet de hellingshoek van de panelen hetzelfde zijn als die van het dakvlak waarop de panelen gemonteerd worden. Bij het plaatsen van de panelen op een plat dak geldt dat het paneel minstens net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als het paneel hoog is. Is de hoogte van de panelen bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden dient een vergunning te worden aangevraagd. 

Overige bepalingen

Naast bovenstaande bepalingen dien je ook rekening te houden met Welstand, het Bouwbesluit en burenrecht. 

Op onderstaande afbeelding is de beslisboom voor het wel of niet vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen weergegeven. De gehele richtlijn voor het plaatsen van zonnepanelen, opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Beslisboom wel of geen vergunning plaatsen zonnepanelen.

product-image

Eigenarenrapport

 7.99

Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein te bestellen.

Eigenarenrapport

 7.99

Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein...

Meer info Bestellen
product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen