Mijn tuin is groter dan jullie informatie

oppervlakte woning

Is jouw tuin groter dan de informatie op Planviewer? Dan kan het zijn dat jouw eigendom uit meerdere percelen bestaat. Het perceel waar de woning op staat heeft een huisnummer en het andere perceel is vaak een tuin en heeft geen huisnummer.

Hoe komt het dat mijn informatie niet klopt?

Vastgoedinformatie is gekoppeld aan een adres of een perceel. De informatie die je ontvangt, is dus op basis van één adres of één perceel. Een eigendom kan uit meerdere percelen bestaan maar het is niet openbaar inzichtelijk bij dezelfde eigenaar de percelen. Op de kadastrale kaart en op een Maatvoering Perceel kan je goed zien of jouw tuin uit meerdere percelen bestaat.

Waarom bestaat mijn tuin uit meerdere percelen?

De grond bij een huis kan bestaan uit meerdere percelen. Jij ziet je woning en tuin als één geheel, maar in de juridische werkelijkheid kan het om een aantal percelen gaan. Dit komt voor bij zowel oudere- als bij nieuwe woningen.

Hoe ontstaat eigendom uit meerdere percelen?

Dat heeft alles te maken met de rechtssituatie van de percelen. Die kunnen verschillend zijn. Hier een aantal voorbeelden

1. Financiële situatie

Vaak gaat het aankopen van snippergroen, omdat het kleine bedragen zijn, zonder de vestiging van een hypotheek. Dit betekent dat de rechtssituaties van het perceel waar de woning op staat (belast met een hypotheek), en het nieuwe stukje tuin verschillend zijn. Het Kadaster kan dan niet de percelen verenigingen tot één perceel.

2. Recht situatie

Het is ook mogelijk dat de tenaamstelling anders is van de twee percelen. Bijvoorbeeld het eigendom van het perceel waar de woning op staat is van de kinderen en vader of moeder hebben het recht van gebruik en bewoning. Vader of moeder koopt het stukje groen van de gemeente. Twee rechtssituaties dus ook twee verschillende percelen.

Kan ik kadastrale percelen samenvoegen?

Koop je een woning met de situatie die hierboven beschreven is dan worden de percelen nog niet samengevoegd. Het Kadaster voegt een perceel alleen samen bij een meting, als de rechtssituatie van de twee percelen geheel gelijk zijn. Wil je percelen samenvoegen dan dien je dit aan te vragen bij het Kadaster. Het samenvoegen van percelen kost geld. De meeste mensen laten vanwege de kosten het samenvoegen van percelen achterwege. Dit betekent dat we er voorlopig nog wel even mee blijven zitten dat de grootte van je tuin kan afwijken van de vastgoedinformatie op Planviewer.

Twijfel je of een perceel wel van jou is, vraag dan een Eigenarenrapport op.