Snippergroen

oppervlakte woning

Heb je ook een groenstrook naast je huis wat je graag bij je tuin wil betrekken? Een stukje grond van de gemeente waar weinig onderhoud op plaatsvindt? Veel gemeentes staan open voor een gesprek. Vraag naar hun Snippergroenbeleid.

Wat is snippergroen?

Snippergroen zijn gefragmenteerde stukjes openbare grond, bedoeld als groenstrook. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben deze stroken. In deze groenstroken mogen geen kabels of leidingen lopen en er mogen bijvoorbeeld geen monumentale bomen in staan. Ze worden ook wel ‘restgroen’ of ‘reststroken’ genoemd.

Illegaal grondgebruik of oneigenlijk grondgebruik

Het kan zijn dat jij een stukje groen in gebruik hebt. Heb je een gebruikersovereenkomst met de gemeente dan is er niks aan de hand. Heb je dat niet dan is er sprake van illegaal grondgebruik of oneigenlijk grondgebruik. Het kan zijn dat je gemeentegrond in gebruik hebt zonder dat je het weet omdat je het huis zo gekocht hebt. Wil je dit zeker weten, controleer dan de kadastrale grenzen van jouw woning.

Snippergroen kopen

Heb je interesse in het kopen van een reststrook van de gemeente? Kom dan met een goed voorstel. Onderzoek de volgende zaken:

  • Om welk stuk grond gaat het precies?
  • Om welk perceelnummer gaat het?
  • Om hoeveel m² grond gaat het?
  • Wat kost snippergroen?

Maatvoering Perceel helpt je met de antwoorden op de eerste 3 vragen.

Wat kost snippergroen?

De prijs van snippergroen is per gemeente verschillend. Iedere gemeente publiceert de grondprijzen. Zoek via google op grondprijs + gemeentenaam. De kosten voor snippergroen is in te schatten door het aantal m² x de grondprijs per m². Vergeet niet dat als je snippergroen koopt ook notariskosten en overdrachtsbelasting in rekening worden gebracht.

Heb je onderzoek gedaan naar het snippergroen wat je wil kopen, neem dan contact op met de gemeente.

Is er sprake van snippergroen?

Heb je nog vragen over het detecteren van snippergroen, kijk dan naar jouw woning op de kadastrale kaart of op de Maatvoering Perceel. Vergelijk de kadastrale grenzen van jouw woning met de erfafscheiding. Is er een afwijking tussen jouw hek, heg of schutting met de kadastrale grens, controleer dan via een Eigenarenrapport wie de eigenaar is van de grond waar jouw hek op staat.