Wat is een enkelbestemming en waar vind ik deze?

Wanneer je een woning wil kopen, bouwen of verbouwen, kun je tegen de term enkelbestemming aanlopen. Een belangrijk begrip, want de enkelbestemming geeft aan wat je op een bepaalde locatie wel en niet mag doen. enkelbestemming wonen

De enkelbestemming van een locatie kan ‘wonen’ zijn, maar bijvoorbeeld ook ‘bedrijven’, ‘recreatie’, ‘water’ of ‘groen’. In dat geval heb je een probleem als je zojuist een architect vastgelegd hebt…

Bestemmingsplan checken

Een Bestemmingsplan komt voort uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en geeft de voorschriften weer voor bepaalde gebieden. In het Bestemmingsplan staan de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een gebied en de regels voor het gebruik van de grond en de bouwwerken daarop. Ook de enkelbestemming van een locatie of perceel vind je in het Bestemmingsrapport.

In het Bestemmingsrapport lees je o.a. de bestemming, het gebruik en de bouwregels zoals het bouwvlak en de bouwhoogte.

Vergunningsvrij aanbouwen

Wil je een bestaande woning uitbouwen, dan kan dat vaak vergunningsvrij. Je mag een aanbouw, zoals een serre, garage of een keukenuitbreiding, (meestal) vergunningsvrij realiseren in het achtererfgebied. Volgens de officiële definitie is het achtererfgebied: ‘het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’.

Weet je niet precies wat je achtererfgebied is? Zoekt dat dan uit, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.