Wat is mijn achtererfgebied?

Als je bijvoorbeeld je woning wilt uitbreiden met een aanbouw of een schuur in de tuin wilt plaatsen is het belangrijk om te weten waar het achtererf begint en ophoudt.

Wat je mag bijbouwen bepaal je door het achtererfgebied en het bebouwingsgebied te berekenen. Voordat je begint met een aanbouw, check dan eerst of je een vergunning nodig hebt. Als je vergunningsvrij mag aanbouwen, houdt dan rekening met de overige bepalingen.

Het achtererf

Het achtererfgebied is het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen. Een Maatvoering Perceel kan helpen om het achtererfgebied te bepalen.

Bepalen achtererfgebied

Voor een tussenwoning is het achtererf eenvoudig te bepalen: de grond gelegen achter de woning is het achtererfgebied. Voor twee onder één kap woningen, vrijstaande woningen en hoekwoningen – welke een erf aan de zijkant hebben - moet goed aan de hand van bovenstaande definitie de ligging van het achtererfgebied worden bepaald. Enkele voorbeelden zullen dit verduidelijken.

Voorbeeld 1:

In een tussenwoning is de achtertuin eenvoudig het achtererfgebied. In een hoekhuis waarbij de tuin niet aan een openbaar toegankelijk gebied grenst, is de gehele tuin (gerekend vanaf 1 meter achter de voorgevel) het achtererfgebied. Achtererfgebied tussenwoning of hoekwoning

 

Voorbeeld 2:

In een hoekhuis waarbij de tuin grenst aan een openbaar toegankelijk gebied, loopt het achtererfgebied vanuit de zijgevel van het huis evenwijdig aan het openbaar gebied.

Achtererfgebied bij hoekwoning openbaar toegankelijk gebied

Nu je het achtererfgebied hebt bepaald, dien je nu nog je bebouwingsgebied te bepalen.

 

Bron: Vergunningvrij Bouwen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016)