Wat is mijn bebouwingsgebied?

Het bepalen van het bebouwingsgebied is van belang wanneer je bijvoorbeeld je woning wil uitbreiden met een aanbouw of een schuur in de tuin wil plaatsen.

Het bebouwingsgebied

Het bebouwingsgebied bestaat uit het achtererfgebied plus de grond onder het hoofdgebouw en toegevoegde aan- en uitbouwen, met aftrek van de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw. De grond die onder later aan het hoofdgebouw toegevoegde aan- en uitbouwen ligt telt dus mee. Een Maatvoering Perceel helpt bij het bepalen van het bebouwingsgebied.

Of je een vergunning nodig hebt voor de bouwplannen lees je in het artikel "Mag ik deze woning vergunningsvrij verbouwen?"

Berekenen bebouwingsgebied

De definitie "bebouwingsgebied" wordt gebruikt voor het bepalen van de maximale oppervlakte waarop gebouwd mag worden.

Voorbeeld: stel, het achtererfgebied bedraagt 150 m². De huidige omvang van het hoofdgebouw is 80 m². Toen het hoofdgebouw een aantal jaren geleden werd gebouwd had het een oppervlakte van 60 m2. Dit bleek uiteindelijk wat aan de krappe kant en daarom is er later 20 m² aangebouwd. De totale oppervlakte van het bebouwingsgebied bedraagt in dit geval (150 m2 + 80 m2 - 60 m2) = 170 m2.

Met behulp van onderstaande tabel kan het aantal vierkante meters worden berekend. Bebouwingsgebied bepalen

Voorbeeld: het bebouwingsgebied heeft een oppervlakte van 80 m2. Dan mag volgens de tabel 50% daarvan worden bebouwd. Dat is dus 40 m2.

Voorbeeld: het bebouwingsgebied heeft een oppervlakte van 220 m2. Dan mag volgens de tabel 50 m2 plus 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2 worden bebouwd. Dat is dus 50 m2 + (20% van 120 m2) = 24 m2 = 74 m2

berekening bebouwingsgebied

Bron: Brochure Vergunningvrij Bouwen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016)

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen