Wat is mijn rooilijn?

Rooien is het uitzetten van de door de overheid vastgestelde grenzen tussen openbare en private gronden, deze grenzen worden rooilijnen genoemd. Net als maximaal toelaatbare bouwvolumes, bouwhoogtes, nokhoogten en goothoogtes worden rooilijnen aangewend om de ruimtelijke kwaliteit van een gebied te waarborgen.

Bestemmingsplan

De rooilijn is vastgelegd in het bestemmingsplan. De ligging van de rooilijn is te vinden op de plek waar ook de enkelbestemming staat. Bekijk de enkelbestemming voor jouw woning met een Bestemmingsrapport. Indien in het bestemmingsplan de ligging van de rooilijn nog niet is vastgelegd, kan deze nog zijn vastgelegd in de gemeentelijke bouwverordening. Dit kun je navragen bij de gemeente. 
De voor- en achtergevelrooilijn bepalen de plaats van de voor- en achtergevel van een gebouw. Ten opzichte van de rooilijn kan de gevel van een pand wel terug liggen. In de praktijk wordt vaak tot op de rooilijn gebouwd. Bij nieuwbouwwijken staan de huizen vaak in een strakke lijn.